Dodaj publikację
Autor
Marzena Kalinowska
Data publikacji
2019-03-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego metodą "odwróconej klasy"
 Pobierz (docx, 18,8 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego metodą odwróconej klasy

Temat: Która godzina? O której godzinie?

Cel główny: nabywa wiedzę i umiejętności dotyczące określania czasu w języku rosyjskim

Uczeń potrafi:

potrafi wykorzystać film z serwisu YouTube do samodzielnego poznania określania czasu;

zadać pytanie o godzinę i odpowiedzieć na takie pytanie;

zadać pytanie, o której godzinie coś się odbywa i odpowiedzieć na takie pytanie;

wykonywać ćwiczenia na podstawie zdobytych wiadomości

Zasoby :

● Materiały udostępnione na stronie:

https://padlet.com/marzenakalinowska17/gv9996n6u7cp

Metody/formy pracy:

- wymiana w parach;

- ćwiczenia indywidualne i grupowe;

-burza mózgów;

- dyskusja dydaktyczna.

Materiały i środki dydaktyczne:

- karty zadaniowe dla każdego ucznia i dla każdej pary;

TOK LEKCJI:

Sprawy organizacyjne (przywitanie, sprawdzenie obecności).

Podanie tematu i celów lekcji.

Nawiązanie do filmu powiązanego z tematem lekcji

https://www.youtube.com/watch?v=HK4wud07wPM

Ćwiczenia indywidualne sprawdzające znajomość tematu. (karta pracy 1)

Praca w parach z kartą zadaniową; karta podlega ocenie nauczyciela. (karta pracy dla pary)

6. Podsumowanie lekcji – ćwiczenie interaktywne : http://www.rosyjski.slowka.pl/testy,okreslanie-godziny,t,218,1072.html

7. Zadanie domowe – NIC.

Opracowanie Marzena Kalinowska

Korzystałam z zasobów portali internetowych: https://www.youtube.com,

http://www.rosyjski.slowka.pl, http://www.wszpwn.com.pl/

Karta pracy do tematu o określaniu czasu (praca w parach)

1. Podane godziny zapisz słownie używając form potocznych:

12.37 – ................................................... 14.20 – ...................................................

19.00 – ................................................... 13.11 – ...................................................

13.58 – ................................................... 7.30 – ...................................................

10.06 – ................................................... 8.45 – ...................................................

22.05 – ................................................... 4.02 – ...................................................

2. Podane godziny zapisz cyframi:

две десятого утра – ............ семь часов вечера – ............

без шести девять вечера – ............ половина второго ночи – ............

девятнадцать третьего дня – ............ без двадцати одной двенадцать дня – ............

3. Zamień formy oficjalne na potoczne:

три часа сорок две минуты – ...................................................

двадцать часов пятьдесят одна минута – ...................................................

четырнадцать часов одиннадцать минут – ...................................................

ноль часов двадцать минут – ...................................................

два часа пять минут – ...................................................

два часа сорок минут – ...................................................

4. Zamień formy potoczne na oficjalne:

без трёх семь часов вечера – ...................................................

десять минут четвёртого дня – ...................................................

час дня – ...................................................

семь седьмого вечера – ...................................................

без девяти два часа ночи – ...................................................

половина шестого утра – ...................................................

5. Wyrażenia z nawiasów przetłumacz na język rosyjski:

1) Я всегда встаю (o szóstej rano) ................................................... .

2) (О wpół do siódmej) ................................................... моя семья завтракает.

3) Мы пришли сегодня в школу (za dziesięć ósma) ................................................... .

4) Саша опоздал и пришёл на урок (pięć po ósmej) ................................................... .

5) Папа вернулся домой (za kwadrans szósta) ................................................... .

6) (Codziennie) ................................................... я хожу на прогулки с собакой.

7) (W czwartki) ................................................... у нас восемь уроков.

8) (Wieczorami) ................................................... мы любим смотреть фильмы по телевизору.

9) (Każdego ranka) ................................................... я делаю зарядку.

10) (O której godzinie) ................................................... начинается ...