Dodaj publikację
Autor
Krzysztof Spyra
Data publikacji
2019-03-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
13

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Kartkówka z zakresu władzy wykonawczej dla uczniów szkół podstawowych.
 Pobierz (docx, 18,9 KB)

Podgląd treści

Imię i nazwisko klasa data

Władzę wykonawczą w Polsce sprawują:

a) Prezydent, Rada Ministrów wraz z Prezesem Rady Ministrów b) Sejm i Senat c) Sejm i Prezydent

Prezydent jest wybierany w Polsce na kadencję:

a) 4 lat b) 5 lat c) 6 lat d) 7 lat e) 9 lat

Kandydat na Prezydenta musi w dniu wyborów mieć skończone:

a) 18 lat b) 21 lat c) 25 lat d) 30 la e) 35 lat

Kandydat na Prezydenta musi być obywatelem polskim i na stałe mieszkać w Polsce

a) prawda b) fałsz

Wybory prezydenckie w I turze wygrywa kandydat, który:

a) uzyskał najwięcej głosów b) zdobył ponad połowę głosów c) nie ma takiej możliwości; z góry

zakłada się drugą turę

Do II tury przechodzi:

a) 2 kandydatów z największą b) 3 kandydatów z największą c) ordynacja nie przewiduje II tury

liczbą głosów liczbą głosów

8. Ważność wyborów prezydenckich stwierdza:

a) Państwowa Komisja Wyborcza b) Zgromadzenie Narodowe

c) Sąd Najwyższy d) Trybunał Konstytucyjny

Prezydent:

a) może zawetować tylko całą ustawę b) może zawetować c) nie ma prawa weta wobec

fragmenty ustawy ustawy

Prezydent desygnuje premiera, czyli:

a) powołuje premiera i prymasa b) wyznacza konkretną osobę do pełnienia funkcji premiera

c) mianuje premiera d) odwołuje premiera

Prezydent powołuje Radę Ministrów

a) na wniosek premiera b) samodzielnie bez niczyjego wniosku c) na wniosek Sejmu

Prezydent nadaje ordery i odznaczenia:

a) na wniosek Sejmu b) na wniosek Zgromadzenia Narodowego

c) jest to jego prerogatywa d) na wniosek Prezesa Rady Ministrów

Gdy trzykrotnie próba powołania nowego rządu się nie powiedzie:

a) Prezydent podaje się do dymisji b) Prezydent desygnuje kolejnego premiera

c) Prezydent rozwiązuje parlament i rozpisuje d) Prezydent skraca kadencję parlamentu i rozpisuje nowe wybory nowe wybory

e) Sejm podejmuje decyzję o skróceniu kadencji f) Sejm podejmuje uchwałę o samorozwiązaniu

Opróżnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji może nastąpić w konkretnych przypadkach. Pokreśl wszystkie prawidłowe i pełne odpowiedzi:

a) śmierci Prezydenta

b) Postawienia Prezydenta w stan oskarżenia za złamanie konstytucji

c) rezygnacji Prezydenta z pełnionej funkcji

d) może zostać złożony z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu za złamanie konstytucji

e) może zostać złożony z urzędu orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego

f) postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu

g) postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunał Konstytucyjny

h) gdy Sejm podejmie uchwałę o niemożności sprawowania funkcji przez Prezydenta ze względu na stan zdrowia

i) gdy Zgromadzenie Narodowe podejmie uchwałę o niemożności sprawowania funkcji przez Prezydenta ze względu na stan ...