Dodaj publikację
Autor
Alicja Pieszka
Data publikacji
2019-04-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
40

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt godziny wychowawczej dla uczniów kl. IV - VI, dotyczący zalet i mocnych stron uczniów. Lekcja ma na celu podniesienie poczucia własnej wartości uczniów.
 Pobierz (docx, 16,7 KB)

Podgląd treści

Godzina wychowawcza

Konspekt zajęć dla uczniów w wieku 10 - 12 lat

Temat zajęć: Nasze mocne strony i zalety.

Czas trwania: 60 minut

Cele ogólne:

Poznanie swoich mocnych stron i zalet

Wzmocnienie poczucia własnej wartości

Integracja klasy

Cele szczegółowe:

Uczeń:

Zna zbiór nazw zalet i mocnych stron ludzi

Potrafi wymienić zalety swoje i swoich kolegów/koleżanek z klasy

Potrafi pozytywnie ocenić kolegów i koleżanki z klasy

Rozumie, że każdy człowiek ma swoje mocne strony i zalety

Metody pracy:

oparte na słowie: objaśnienia, rozmowa, wykład,

oparte na działaniu: zapisywanie pozytywnych cech charakteru

Formy pracy:

indywidualna,

grupowa,

zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

tablica

karteczki

długie paski papieru

przybory do pisania

Przebieg zajęć:

Co to jest wada? Co to jest zaleta? – wypowiedzi chętnych uczniów.

Rozdanie karteczek, na których uczniowie zapisują osobno swoje wady i zalety – czas pracy 3 minuty.

Uczniowie liczą, czego mają więcej – wad czy zalet? Mówią co łatwiej im przychodziło do głowy wady czy zalety?

Zazwyczaj jest tak, że myślimy o sobie negatywnie, a nie pozytywnie i większości ludzi łatwiej przychodzi wymyślenie swoich wad niż zalet, dlatego dziś skupimy się na zaletach.

Uczniowie składają swoje kartki z wadami i zaletami na pół i odkładają na bok.

Praca w trójkach lub czwórkach, tak jak uczniowie siedzą – w ciągu 5 minut mają wypisać wspólnie jak najwięcej pozytywnych cech charakteru – mogą być w formie przymiotników (np. mądry) lub rzeczowników (np. mądrość).

Po zakończeniu pracy sumują wypisane zalety. Grupy prezentują swoje wyrazy, zaczynając od grupy, która wypisała najmniej cech, podczas prezentacji nauczyciel zapisuje podane zalety na tablicy, a członkowie pozostałych grup wykreślają cechy, które już padły. Podczas prezentacji kolejnych grup następuje dopisywanie zalet na tablicy.

Po wykonaniu zadania uczniowie czytają wszystkie wyrazy zgromadzone na tablicy i zastanawiają się, czy jeszcze jakieś cechy można by dopisać – propozycje uczniów, ewentualnie nauczyciel stawia pytania pomocnicze:

Osoba, która chętnie pracuje - pracowita

Osoba, która dobrze wykonuje powierzone jej zadania – sumienna, solidna

Osoba, która nie zdradza swoich znajomych – lojalna

Ktoś, kogo trudno wyprowadzić z równowagi – opanowany, spokojny

Ktoś, kto często się śmieje – śmieszek, wesoły, radosny

Ktoś, kto myśli pozytywnie – optymista

Ktoś, kto pomaga rozwiązać kłótnie – bezstronny, pomocny

Teraz rozejrzyjcie się po klasie i zastanówcie się, które z wypisanych na tablicy cech pasują do poszczególnych uczniów. A może jeszcze jakieś przyjdą Wam teraz do głowy, kiedy pomyśleliście o konkretnej osobie z klasy? Dopisanie propozycji bez podawania osoby.

Wytłumaczenie ćwiczenia:

Teraz każdy z Was otrzyma kartkę, którą podpiszecie swoim imieniem i nazwiskiem na dole. Następnie podacie ...