Dodaj publikację
Autor
Beata Mączkowska
Data publikacji
2019-05-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Arkusz zawiera fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy obszar rozwoju dziecka.
 Pobierz (docx, 20,8 KB)

Podgląd treści

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………

Data urodzenia dziecka: …………………………………………………………

Data obserwacji ( miesiąc):

wstępna ……………………………….

półroczna ……………………………….

końcowa ……………………………….

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Obserwowana cecha

Obserwacja 1

Obserwacja 2

Obserwacja 3

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

Rozpoznaje swój znaczek

Samodzielnie zakłada niektóre części garderoby

Samodzielnie zakłada obuwie

Zgłasza i samodzielnie korzysta z toalety

Samodzielnie myje ręce i zęby

Korzysta z chusteczek higienicznych

Samodzielnie spożywa posiłki z użyciem sztućców

Sprząta po sobie zabawki

Podejmuje zabawy konstrukcyjne ( budowanie)

Prawidłowo używa chwytu pisarskiego

Uczestniczy i wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Uczestniczy w zabawach ruchowych

Podejmuje działania manualne ( wycinanie, lepienie itp.)

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Obserwowana cecha

Obserwacja 1

Obserwacja 2

Obserwacja 3

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje

Rozstaje się z rodzicami bez lęku

Zgłasza swoje dolegliwości

Wchodzi w konflikty z innymi dziećmi

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Obserwowana cecha

Obserwacja 1

Obserwacja 2

Obserwacja 3

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

Nawiązuje kontakt z rówieśnikami

Bawi się w grupie

Podaje swoje imię i nazwisko

Potrafi podać swój adres zamieszkania

Używa zwrotów grzecznościowych

Reaguje i wykonuje proste polecenia nauczyciela

Przestrzega zasad przyjętych przez grupę

Wymienia imiona rodziców

Aktywnie uczestniczy w zajęciach

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Obserwowana cecha

Obserwacja 1

Obserwacja 2

Obserwacja 3

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

Nazywa miejscowość w której mieszka

Nazywa kraj w którym mieszka

Nazywa stolicę Polski

Rozpoznaje symbole narodowe

Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory

Wymienia pory roku

Wymienia dni tygodnia

Wskazuje i nazywa części ciała

Śpiewa poznane piosenki w przedszkolu

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Obserwowana cecha

Obserwacja 1

Obserwacja 2

Obserwacja 3

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

tak

nie

czasem

Recytuje krótki wiersz z pamięci

Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

Podejmuje próby przeliczania przedmiotów

Rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w różnych środowiskach

Rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa

Słucha czytanych bajek, opowiadań, wierszy

Chętnie rysuje, maluje

Segreguje przedmioty według określonego kryterium

Mówi prostymi zdaniami

Łączy obrazki w pary

Opowiada krótkie historyjki obrazkowe

Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego

Inne uwagi i wnioski dotyczące dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis nauczyciela Podpis rodzica

Opracowała: Beata Mączkowska