Dodaj publikację
Autor
Beata Zduńczyk
Data publikacji
2019-05-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia prowadzone w internacie z grupą dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 Pobierz (doc, 67,5 KB)

Podgląd treści


PROGRAM
KOŁA FOTOGRAFICZNEGO
„OBIEKTYW”
Na lata 2017-2020
Realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Chojnie
[pic]

SPIS TREŚCI
1.Ogólna charakterystyka programu…………………………………………………3
2.Cele koła fotograficznego………………………………………..………………….4
3.Procedury osiągania celów………..……………………………….………………..5
4.Zadania do realizacji……………………………………………….………………..6
5.Przewidywane osiągnięcia uczestników koła……………………….………………7
6.Sposoby realizacji i forma oceny……………………………………………………8
7.Ewaluacja programu………………………………...………………………………8

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU KOŁA

Program adresowany jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Koło fotograficzne „Obiektyw” rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2010/2011. Celem koła jest umożliwienie grupie uczestników rozwijania zainteresowań fotografią cyfrową, zapoznanie ich z technikami cyfrowymi oraz komputerową obróbką zdjęć. Planowane są spotkania z fotografem profesjonalistą. Uczestnicy koła będą obsługiwać imprezy i uroczystości szkolne, stworzą gazetkę ścienną, na której prezentowane będą efekty działania koła a także będą prowadzić podstronę internetową na stronie Ośrodka. Będą uczestniczyć w zajęciach plenerowych, warsztatowych, organizować wystawy i gazetki.
Fotografia to utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi, dokumentowanie przyrody, miejsc historycznych, przemijającego czasu i z taką ideą stworzone jest koło.
W zajęciach koła uczestniczą wychowanki w wieku od 10 do 18 lat, zajęcia odbywają się w ramach godzin wychowawczych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Program został stworzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U.2012 poz. 752) i zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliw i indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunkowa, w jakich program będzie realizowany, opis założonych osiągnięć ucznia, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczestników koła.

CELE OGÓLNE
1. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości poprzez aktywność twórczą.
2. Rozwijanie zainteresowań pięknem własnego regionu, najbliższego środowiska przyrodniczego, poznanie ciekawych miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi.
3. Rozwijanie zainteresowań życiem społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczestnik koła wie : (wiadomości)
• zna podstawowe zasady wykonywania zdjęć,
• wie w jakich programach komputerowych można obrobić zdjęcia,
• wie jakie odbywają się uroczystości i imprezy w Ośrodku,
• zna przyrodnicze otoczenie Ośrodka i miasta.

Uczestnik koła potrafi: (umiejętności)
• obsługiwać aparat cyfrowy,
• wykonywać samodzielnie zdjęcia aparatem cyfrowym,
• dostrzec i uchwycić piękno otaczającego świata,
• pracować w grupie,
• zaprezentować swoje osiągnięcia,
• odpowiednio wykorzystać swój czas wolny,
• dokonywać samooceny i oceny innych,
• przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć plenerowych.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Duże znaczenie dla procesu tworzenia odpowiednich warunków sprzyjających powstawaniu utrwalaniu korzystnej atmosfery uczenia się i nauczania są ...