Dodaj publikację
Autor
Beata Zduńczyk
Data publikacji
2019-05-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia prowadzone w internacie z grupą dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 Pobierz (doc, 45,0 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W INTERNACIE

Temat: „Przyjaźń”

Termin: 15.04.2019r.

Czas trwania zajęć: 45min

Cele ogólne:
• kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich
• uświadamianie potrzeby przyjaźni i jej znaczenia w życiu

Cele operacyjne:
Wychowanka:
✓ rozumie znaczenie przyjaźni
✓ wymienia cechy przyjaciela
✓ uzasadni potrzebę posiadania przyjaciela
✓ potrafi nazywać emocje
✓ potrafi współpracować w grupie
✓ potrafi słuchać ze zrozumieniem

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa

Metody: rozmowa kierowana, plakat, krzyżówka, pogadanka, praca twórcza

Pomoce dydaktyczne: gazetka tematyczna, karty pracy, krzyżówka, mazaki, kolorowy papier, lizaki, brystol

Przebieg zajęć

1. Powitanie wychowanek.
2. Wprowadzenie do tematu – odgadywanie zagadek tematycznych.
3. Przedstawienie tematu zajęć – omówienie czym jest przyjaźń.
4. Plakat – wychowanki wymieniają cechy jakie wg nich powinien posiadać przyjaciel i zapisują na plakacie.
5. Nazywanie emocji (praca w grupach).Wychowawca dzieli dziewczęta na dwie grupy, każda grupa otrzymuje emotki przedstawiające różne emocje, do których należy dopasować odpowiednią nazwę.
6. Zabawa „Czy się dobrze znamy”? Dziewczęta dobierają się w pary i rozwiązują quiz , w którym znajdują się pytania dotyczące wybranej koleżanki.
7. Cechy dobrego przyjaciela. Każda grupa otrzymuje karteczki, na których są zapisane pozytywne i negatywne cechy i zachowania ludzi. Po odczytaniu umieszczają karteczki na odpowiednich planszach.

8. Krzyżówka (praca indywidualna). Wychowanki otrzymują krzyżówkę, samodzielnie czytają pytania i wpisują odpowiedzi w odpowiednie pola. Odczytują hasło.
9. Opowiadania: „Bajka o dwóch ołówkach”. Rozmowa na temat treści.
10. Podsumowanie zajęć.