Dodaj publikację
Autor
Jolanta Dziedzic
Data publikacji
2019-06-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
84

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plik zawiera dwie wersje sprawdzianu (który można też wykorzystać jako kartę pracy do powtórzenia wiadomości). Umieszczono w nim różnorodne zadania - mi.in. tworzenie wyrazów pochodnych, wskazywania formantów, tworzenie wyrazów złożonych.
 Pobierz (docx, 15,1 KB)

Podgląd treści

Imię i nazwisko ucznia ……………………………… klasa …………. grupa A

Sprawdzian ze słowotwórstwa

Zadanie 1. (8 p.)

Od podanego czasownika utwórz 8 czasowników dokonanych za pomocą różnych przedrostków:

szyć - ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Zadanie 2. (10 p.)

Dopisz 10 wyrazów należących w tej samej rodziny co wyraz „rysować”.

rysować - …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3. (10 p.)

Dopisz wyrazy podstawowe do pochodnych:

………………....→ kwiatek ……………………… → wypłacić

………………… → głupota ……………………… → głupiec

………………… → pocałunek ……………………… → odpalić

……………….. → psisko ……………………… → przejazd

……………….. → podnóżek ……………………… → Azjata

Zadanie 4. (50 p.)

Utwórz wskazane wyrazy i oddziel w nich formant:

wyrazy zdrobniałe

stół → ……………… talerz → ………………………. oko → …………….

wyrazy zgrubiałe

niedźwiedź → ……………… baba → ……………….. cham → ………………

nazwy miejsc

palić → …………………………… kawa → ……………………..

nazwy mieszkańców

Ziemia → …………………………… Warszawa → ………………………

Europa → ………………………….. Lublin → …………………………

nazwy żeńskie

dyrektor - ………………………….. gospodarz → ……………………..

nazwy wykonawców czynności

odnowić → ……………………….. zastępować → ……………………

nosicieli cech

cwany → ………………………….. głupi → …………………….

nazwy narzędzi

kopać → …………………………… odkurzać → …………………

nazwy cech

ciemny → ………………………. fioletowy → ………………..

nazwy czynności

malować → …………………. pić → ………… siedzieć → …………...

Zadanie 5. (4 p.)

Wypisz oboczności, czyli wymiany głosek:

ząb → zębowy …………… szkoła → szkółka …………..

szary → szarzyzna …………….. kwiat → kwietny

Zadanie 6. (8 p.)

Utwórz wyrazy złożone. Podpisz złożenia i zrosty. Pamiętaj o pisowni ortograficznej.

wielka, noc → ……………………………. ………………………………..

morzyć, dusza → …………………………. ………………………………..

godny, czci → …………………………… …………………………………

łamać, główka → …………………......... ………………………………….

Zadanie 7. (15 p.)

Utwórz nazwiska żon, córek i małżeństw.

Mąż

Żona

Córka

Małżeństwo

Cybulski

Lisiecki

Gontarz

Niedźwiedzki

Strug

Zadanie 8. (4 p.)

Podaj znaczenie skrótowców. Pamiętaj o poprawnej pisowni.

PiS - ……………………………………………….

ZHP - ………………………………………………

CBŚ - ………………………………………………

GUS - ………………………………………………

Zadanie 9. (6 p.)

Dopisz w nawiasie odpowiednie sformułowania, aby raz powstał neologizm, a drugim razem nie.

ikona (…………………………) ikona (…………………………)

pilot (…………………………) pilot (…………………………)

poduszka (…………………………) poduszka (…………………………)

Imię i nazwisko ucznia ……………………………… klasa …………. grupa B

Sprawdzian ze słowotwórstwa

Zadanie 1. (8 p.)

Od podanego czasownika utwórz 8 czasowników dokonanych za pomocą różnych przedrostków:

myć - ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Zadanie 2. (10 p.)

Dopisz 10 wyrazów należących w tej samej rodziny co wyraz „malować”.

rysować - …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3. (10 p.)

Dopisz wyrazy podstawowe do pochodnych:

………………....→ młotek ……………………… → wyręczyć

………………… → ciemnota ……………………… → mędrzec

………………… → poczęstunek ……………………… → odrobić

……………….. → kocisko ……………………… → wyjazd

……………….. → naramiennik ……………………… → Ukrainiec

Zadanie 4. (50 p.)

Utwórz wskazane wyrazy i oddziel w nich formant:

wyrazy zdrobniałe

drut → ……………… kołnierz → ………………… jezioro → …………….

wyrazy zgrubiałe

tygrys → ……………… gmach → ……………….. nos → ………………

nazwy miejsc

myć → …………………………… herbata → ……………………..

nazwy mieszkańców

Mars → …………………………… Kraków → ………………………

Japonia → ………………………….. Gdańsk → …………………………

nazwy żeńskie

aptekarz - ………………………….. władca → ……………………..

nazwy wykonawców czynności

odkupić → ……………………….. biegać → ……………………

nosicieli cech

próżny → ………………………….. mądry → …………………….

nazwy narzędzi

kosić → …………………………… opiekać → …………………

nazwy cech

głupi → ………………………. zielony → ………………..

nazwy czynności

rysować → …………………. szyć → ………… leżeć → …………...

Zadanie 5. (4 p.)

Wypisz oboczności, czyli wymiany głosek:

dąb → dębowy …………… rola → rólka …………..

stary → starzyzna …………….. gwiazda → gwiezdny

Zadanie 6. (8 p.)

Utwórz wyrazy złożone. Podpisz złożenia i zrosty. Pamiętaj o pisowni ortograficznej.

rzecz, pospolita → ……………………………. ………………………………..

męczyć, dusza → …………………………. ………………………………..

godny, kary → …………………………… …………………………………

dusić, grosz → …………………......... ………………………………….

Zadanie 7. (15 p.)

Utwórz nazwiska żon, córek i małżeństw.

Mąż

Żona

Córka

Małżeństwo

Tarnowski

Pilecki

Stolarz

Radzki

Pilag

Zadanie 8. (4 p.)

Podaj znaczenie ...