Dodaj publikację
Autor
Regina Miśkowiec-Góra
Data publikacji
2019-06-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Karta zgłoszenia uczestnika - wymagane dane.
 Pobierz (docx, 12,4 KB)

Podgląd treści

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU RECYTAROSKIEGO „MARIA KONOPNICKA – DZIECIOM”

Imię i nazwisko dziecka:

Tytuł prezentowanego utworu:

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:

Akceptacja warunków:

- wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………….. w konkursie recytatorskim „Maria Konopnicka – dzieciom”

- zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia;

- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku dziecka oraz podanie informacji o zajętym przez niego miejscu w ww. konkursie na stronie internetowej przedszkola;

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Administratorem moich danych jest… Informacje są zbierane do potrzeb konkursu i zostaną zniszczone po jego rozstrzygnięciu.

……………………………….. ……………………………………………….

Data Podpisy rodziców/opiekunów

prawnych dziecka

*właściwe podkreślić