Dodaj publikację
Autor
Mirjana Mitrović
Data publikacji
2019-07-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
49

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Najczęstszą przyczyną powstawania zapożyczeń językowych, w tym anglicyzmów, jest pośpiech, który towarzyszy współczesnemu człowiekowi. Brak czasu oraz chęć precyzyjnej wypowiedzi nierzadko zmuszają nas do skorzystania z krótszych słów pochodzących z obcego języka...ale czy to jest jedyna przyczyna?
 Pobierz (pdf, 712,7 KB)

Podgląd treści

Angielski jest cool!

– czyli anglicyzmy w języku polskim
Mirjana Mitrović

1. Definicja oraz podział anglicyzmów

Według definicji przedstawionej przez prof. Andrzeja Markowskiego,
anglicyzmy to wyrazy, zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, konstrukcje
składniowe lub związki frazeologiczne zapożyczone do polszczyzny z języka
angielskiego1. Klasyfikacja zapożyczeń jest oparta na różnych kryteriach:
przedmiotu zapożyczenia, pochodzenia, stopnia przyswojenia, drogi dostania
się do języka i funkcji. Poniżej przedstawię kilka ciekawych kategorii
pożyczek językowych:

 Zapożyczenia całkowite (właściwe) – czyli takie słowa, które są

całkowicie przyswajane przez

język polski

i będąc słowami

popularnymi, od dawna stosowanymi, podlegają gramatycznej

odmianie zgodnie z normą języka polskiego. Dobrymi przykładami

będą tu takie słowa jak: book (zabookować) leasing (leasingu), lifting (o

liftingu) czy Halloween (podczas Halloweenu).

 Zapożyczenia typu „cytat” – angielskie słowa, których używamy w

naszych wypowiedziach i są dokładnym cytatem z języka obcego,

łącznie z ich oryginalną wymową np.: deadline (nieprzekraczalny

termin), look (wygląd) i wiele innych. Słowa te jako nowe w języku

polskim nie podlegają jeszcze odmianie przez przypadki czy osoby.

 Zapożyczenia znaczeniowe – mamy z nimi do czynienia, gdy znanemu

wyrazowi, który – jak nam się wydaje – funkcjonuje w języku polskim

już od dawna, nadajemy nowe znaczenie, zgodne z jego znaczeniem w

języku angielskim. Przykładem może być tu słowo „dieta” (ang.:diet),

które w XX wieku oznaczało specjalny sposób odżywiania się np. w

przypadku choroby czy otyłości. W obecnych czasach słowo to oznacza

po prostu sposób odżywiania się, czy wręcz posiłek lub menu. A zatem

„dieta” w XXI wieku powróciło swoim znaczeniem do korzeni, czyli

pierwotnego znaczenia tego słowa w języku angielskim.


1 Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999, s. 1773

1

 „Kalki” językowe czyli zapożyczenia strukturalne – tłumaczenie cząstek

angielskich wyrazów na język polski; np.: „teenager” jako nastolatek

(ang.

teen=naście + age=wiek)

lub

„scena

zbrodni”

(ang.

crime=zbrodnia,

scene=scena),

którego

poprawnym

polskim

odpowiednikiem jest „miejsce zbrodni”.

 Hybrydy

- Zapożyczenia

takie

tworzy się poprzez dodawanie

angielskiego fragmentu (przedrostek, końcówka itp.) do polskiego

słowa. Pożyczki te charakteryzują się tym, że nierzadko wywołują

uśmiech u odbiorcy. Wszyscy znamy przecież reklamę piwa Łomża

(„Łomżing” jako ulubione zajęcie Polaków) W autobusie słyszałam

również inne zapożyczenie tego typu – „Lubię „leżaking” na działce”.

Osobiście mam jednak nadzieję, że tego typu modne słowa nie przyjmą

się na stałe do polszczyzny. Są jednakowoż takie pożyczki-hybrydy,

które zadomowiły się w języku polskim na dobre (np. ciucholand).

 Jako anglistka oraz nauczyciel gimnazjum i liceum, chciałabym tu

również dodać skróty i skrótowce (akronimy) tak wszechobecne w

rozmowach nastolatków przez

Internet ...