Dodaj publikację
Autor
Anna Skwarek
Data publikacji
2019-07-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
46

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy - język angielski - przedszkole, klasa O
 Pobierz (doc, 59,5 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY „O” NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWICZU

Nauczyciel prowadzący:
Anna Skwarek

PLAN PRACY KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY „O” W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWICZU

Cele ogólne:
Nadrzędnym celem lekcji języka angielskiego w klasie „0”jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Tak więc podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Zakłada się, że te sprawności, z kolei, staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na następnych etapach edukacyjnych.
Wraz z rozwijaniem umiejętności językowych, plan zakłada budowanie motywacji dziecka, bez której jakikolwiek sukces wydaje się niemożliwy. Motywacja ma ogromny wpływ na aktywność i ukierunkowanie działania, a więc łatwiej i trwalej zapamiętujemy to, co zapamiętać chcemy, co nas interesuje i sprawia nam przyjemność. Ponieważ na tym etapie edukacji dzieci będą najczęściej miały swój pierwszy sformalizowany kontakt z językiem angielskim i ponieważ w tym wieku nie posiadają one motywacji wewnętrznej (tzn. nie uczą się języka dla samych siebie), istotne jest by nauka języka obcego
była dla nich doświadczeniem pozytywnym. Raz zachęcone przez nauczyciela, chętniej podejmą trud nauki w późniejszych latach, kiedy to zacznie się w nich stopniowo wykształcać motywacja wewnętrzna. Stąd należy zwrócić szczególną uwagę na budowanie pozytywnego stosunku dziecka do przedmiotu.
Kolejnym nie mniej istotnym celem lekcji jest realizowanie jednego z kluczowych postulatów podstawy programowej wychowania przedszkolnego – zaspokajanie ciekawości dziecka, umożliwianie mu poznawania otaczającego świata i porządkowania zjawisk. Aby to osiągnąć plan zakłada integrację międzyprzedmiotową, która pozwala na holistyczne czyli całościowe postrzeganie człowieka i świata. Nauczanie języka angielskiego powinno
być zatem skoordynowane z tym, czym dzieci aktualnie zajmują się na innych zajęciach. Dotyczy to zarówno treści jak i umiejętności.
Rolą lekcji języka obcego powinno być więc wspieranie i utrwalanie treści i umiejętności już zdobytych lub właśnie przez dziecko
zdobywanych. W ten sposób pokazujemy małemu uczniowi spójny obraz świata i uczymy go wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w innych sytuacjach, co jest niezbędnym warunkiem rozwoju samodzielności.
Podsumowując, poniższy plan wytycza cele zgodne z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego ze szczególnym podkreśleniem integracji międzyprzedmiotowej, budowaniem motywacji dziecka oraz wychowawczego charakteru nauczania.

Cele szczegółowe:
Chcąc określić szczegółowe cele nauczania języka angielskiego w oddziałach
przedszkolnych, należy pamiętać, iż:
- zajęcia będą miały charakter obowiązkowy,
- osiągnięcia nie będą podlegały ocenie; dzieci będą nagradzane pochwałami i nagrodami graficznymi.
- nie istnieją wytyczne podstawy programowej dotyczące nauczania języka obcego na tym etapie, dlatego też plan wytyczy własne cele ...