Dodaj publikację
Autor
Anna Skwarek
Data publikacji
2019-08-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
70

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

TEST DIAGNOZUJĄCY PO VI KLASIE - JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA SŁOWNICTWO
 Pobierz (docx, 390,9 KB)

Podgląd treści

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW

TESTU DIAGNOZUJĄCEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W KLASIE IV

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWICZU

Termin egzaminu: 28 września 2018

Liczba uczniów - 13

Opracowała: Anna Skwarek

Nauczyciel języka angielskiego

Test diagnozujący został przeprowadzony 28 września 2018 roku. Przystąpiło do niego 13 uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu, 10 dziewczynek i 4 chłopców. Egzamin miał formę pisemną - testu opracowanego przez wydawnictwo Macmillan. Arkusz standardowy, który rozwiązywali nasi uczniowie, zawierał 12 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 70 punktów. Czas przeznaczony na napisanie testu wynosił 45minut.

Test badał następujące umiejętności:

Znajomość słownictwa (zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 38 pkt)

Umiejętności komunikacyjne (zadania 8, 9 – 12 pkt)

Gramatyka (zadania 10, 11, 12 – 20 pkt)

WYNIKI TESTU

Wykres 1. Wyniki testu w punktach.

Wykres 2. Wyniki testu w procentach.

Najwyższy wynik: 42 pkt / 60 % uzyskała 1 osoba- dziewczynka

Najniższy wynik: 5 pkt / 7% uzyskała 1 osoba - dziewczynka

Rozstęp wyników: 37 pkt

Modalna: 16 pkt / 23%, 19 pkt / 27% (po dwóch uczniów)

Mediana: 21 pkt / 30%

Średnia uzyskanych punktów: 20 pkt czyli 29%.

Tabela 1. Skala łatwości zadań według Niemierko

Wartość wskażnika łatwości

0, 00-0,19

0,20-0,49

0,50-0,69

0,70-0,89

0,90-1,00

Interpretacja

Bardzo trudne

Trudne

Umiarkowanie trudne

Łatwe

Bardzo łatwe

Stopień osiągnięć

Bardzo niski

Niski

Niżej zadowalający

Zadowalający, dobry

Bardzo dobry

Średnia uzyskanych punktów podczas testu (20pkt / 29%) świadczy o trudnym teście (wg skali B. Niemierko) i niskim stopniu osiągnięć.

Wykres 3. Wykonalność poszczególnych zadań w procentach

Bardzo trudne okazały się 4 zadania

Zad. 4 uzupełnianie zdań nazwami członków rodziny i zawodami na podstawie ilustracji

Zad. 7 układanie z rozsypanki wyrazowej nazw przedmiotów szkolnych

Zad. 8.dobieranie reakcji do wypowiedzi

Zad. 12 przekształcanie zdań twierdzących w pytania i przeczenia

Trudnych było 7 zdań

Zad. 2 wskazywanie słowa które nie pasuje do pozostałych

Zad. 3 dobieranie przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu

Zad. 5 uzupełnianie zdań odpowiednimi słowami w oparciu o ilustrację

Zad. 6 podpisywanie ilustracji nazwami czynności

Zad. 9 wybieranie właściwej reakcji do opisu sytuacji

Zad. 10 zakreślanie właściwych wyrazów

Zad. 11 uzupełnianie zdań właściwym słowem pytajnym podanym w ramce

Umiarkowanie trudne było jedno zadanie

Zad. 1 dobieranie podpisów do obrazków

Tabela 2. Charakterystyka osiągniętych przez uczniów wyników

Wskaźniki

Wartość procentowa

Komentarz

Średnia arytmetyczna

29%

Statystyczny uczeń opanował wiedzę i posiada umiejętności

w 29 %

Mediana

30%

Środkowy uczeń w uporządkowanym rozkładzie wyników uzyskał 30%

Modalna

23 ...