Dodaj publikację
Autor
Beata Artwińska
Data publikacji
2019-09-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
108

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Mały ratowniczek” skierowana jest do uczniów klas I- III Wiemy jak ważna i potrzebna w życiu jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Każdy człowiek może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż w rzeczywistości są to bardzo proste czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie. Ważne jest też, aby działać sprawnie, zachowując spokój i opanowanie. W programach szkolnych brakuje treści, które już najmłodsze dzieci przygotują do umiejętności udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Założeniem programu jest nauczenie dziecka 8 - 10-cio letniego udzielania i wzywania pomocy. Biorąc pod uwagę, że każde dziecko to dzielny mały człowiek, który może pomóc ratować życie, jako dorosły członek społeczeństwa, na pewno będzie wiedział, co robić. Im więcej ludzi będzie posiadało umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tym więcej osób zostanie uratowanych, ocali życie. Udzielenie pierwszej pomocy jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem, ale również obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Pomysł opracowania i wprowadzenia innowacji „Mały ratowniczek” w naszej szkole zrodził się podczas obowiązkowego szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej . Podczas szkolenia wspólnie stwierdziliśmy ,że wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy jest bardzo potrzebna nie tylko dorosłym, ale również dzieciom.
 Pobierz (pdf, 709,4 KB)

Podgląd treści


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Mały ratowniczek”
Opracowała:
mgr Beata Artwińska1

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Mały ratowniczek”


I. Wstęp


Wiemy jak ważna i potrzebna w życiu jest umiejętność udzielania
pierwszej pomocy. Każdy człowiek może nauczyć się podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy, gdyż w rzeczywistości są to bardzo proste
czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona,
może zależeć czyjeś życie. Ważne jest też, aby działać sprawnie, zachowując
spokój i opanowanie. W programach szkolnych brakuje treści, które już
najmłodsze dzieci przygotują do umiejętności udzielania pomocy
osobie poszkodowanej.
Założeniem programu jest nauczenie dziecka 8 - 10-cio letniego
udzielania i wzywania pomocy. Biorąc pod uwagę, że każde dziecko to dzielny
mały człowiek, który może pomóc ratować życie, jako dorosły członek
społeczeństwa, na pewno będzie wiedział, co robić. Im więcej ludzi będzie
posiadało umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tym
więcej osób zostanie uratowanych, ocali życie.
Udzielenie pierwszej pomocy jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem,
ale również obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
Pomysł opracowania i wprowadzenia innowacji „Mały ratowniczek” w naszej
szkole zrodził się podczas obowiązkowego szkolenia dla nauczycieli z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej . Podczas szkolenia wspólnie stwierdziliśmy
,że wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy jest bardzo potrzebna nie tylko
dorosłym, ale również dzieciom.

II. Cele innowacji

Cele ogólne:
- zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej
pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce oraz kształtowania
postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym;
- kształcenie odpowiednich postaw społeczno-moralnych uczniów wobec
napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych;

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji programu uczeń powinien:

 znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach

2

zagrożenia zdrowia lub życia,

 wykonywać wszystkie czynności składające się na łańcuch przeżycia,
 pamiętać numery telefonów służb ratunkowych działających na terenie

naszego kraju,

 w prawidłowy sposób przeprowadzać rozmowy z dyspozytorem

pogotowia.

 znać bezpieczne sposoby udzielania pomocy przedmedycznej,
 aktywnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,

rozwijających wiedzę i umiejętności.
Ponadto uczeń powinien mieć ukształtowaną społecznie akceptowaną postawę
wyrażającą się w :
• gotowości niesienia pomocy innym,
• poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.


Uczniowie osiągną powyższe cele pracując metodami aktywnymi,
współdziałając w grupach. Dzięki temu zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną,
ale również, drogą praktycznych ćwiczeń, konkretne umiejętności, które
pozwolą im w razie potrzeby skutecznie działać.III. Założenia ogólne


1. Innowacja pedagogiczna „ Mały ratowniczek”.
2. Zajęcia będą się odbywać przez dwa lata: w klasie II i III. Obejmą swym
zakresem materiał edukacji wczesnoszkolnej (edukacja techniczna, społeczna,
przyrodnicza).

Innowacja będzie realizowana od maja 2019 roku ...