Dodaj publikację
Autor
Szymon Solak
Data publikacji
2019-12-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacje są przeznaczone dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie ze szkoły podstawowej
 Pobierz (doc, 70,0 KB)

Podgląd treści

Szymon Solak

Scenariusze lekcji
z wiedzy o społeczeństwie do działu „Prawa człowieka”
dla kółka 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum

tematy: Człowiek jako jednostka, Ochrona praw człowieka

SZYMON SOLAK Data 7.09.2018

Scenariusze lekcji z wiedzy o społeczeństwie do działu „Prawa człowieka” dla kółka 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum

Temat: Człowiek jako jednostka

Cel ogólny: Zwrócenie uwagi na indywidualny i społeczny wymiar człowieka
Cel kluczowy: Rozwiązywanie twórcze problemów
Cele poznawcze: -uczniowie poznają czym jest osobowość człowieka
-uczniowie poznają pojęcie czym jest tożsamość człowieka
-uczniowie dowiadują się czym jest mentalność człowieka
-uczniowie poznają pojęcie i rodzaje wartości istniejących w życiu człowieka
- uczniowie poznają pojęcie potrzeb i ich podział oraz miejsce w życiu człowieka
Cele kształcące: : -uczniowie potrafią określić czym jest osobowość człowieka
-uczniowie potrafią opisać czym jest tożsamość człowieka
-uczniowie rozumienie mentalności człowieka
-uczniowie potrafią wyjaśnić pojęcie i rodzaje wartości istniejących w życiu człowieka
- uczniowie rozumieją pojęcie potrzeb społecznych i potrafią wymienić najważniejsze potrzeby człowieka
Cele wychowawcze: Zwrócenie uczniom uwagi na cechy właściwe człowiekowi jako jednostce w wymiarze indywidualnym i społecznym
Środki dydaktyczne: podręcznik Konstanty Adam Wojtaszczyk, wiedza o społeczeństwie, Warszawa 1995.
Metody: rozmowa nauczająca, praca uczniów w grupach z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela

Tok lekcji

5’ Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy obecności.

35’ Lekcja właściwa.

I Dzielę klasę na 4 grupy. Każda z grup zostaje ukierunkowana przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. Chodzi o przygotowanie krótkiej wypowiedzi, w której w sposób zwięzły i treściwy zreferowano by problem powierzony grupie:

Grupa I Otwórzcie książki na stronie 11. Przygotujcie zagadnienie tożsamości człowieka, zwracając szczególną uwagę na:
-pojęcie tożsamości
-proszę zdefiniować czym jest tożsamość osobista, tożsamość społeczna

Grupa II Otwórzcie książki na stronie 12. Przygotujcie zagadnienie mentalności człowieka, zwracając szczególną uwagę na:
-pojęcie definicja mentalności
-mentalność indywidualistyczna, mentalność kolektywna (co to jest umieć odróżnić)

Grupa III Otwórzcie książki na stronie 14. Przygotujcie zagadnienie wartości człowieka, zwracając szczególną uwagę na:
-jak rozumiemy pojęcie wartości
-jak rozróżniamy wartości
-dlaczego społeczeństwo wytworzyło wartości
-od czego zależy dobór poszczególnych wartości przez człowieka (jakie to mogą być kryteria)

Grupa IV Otwórzcie książki na stronie 11. Przygotujcie zagadnienie potrzeb w życiu człowieka, zwracając szczególną uwagę na:
-definicja potrzeb (potrzeby)
-jakie wyróżniamy potrzeby, jak dzielimy potrzeby – proszę krotko omówić

Po dziesięciu minutach grupy kończą pracę. Sprawdzam wykonane zadanie, komentując omawiając merytoryczną treść pracy wykonaną przez każdą z grup.

II W dalszej części lekcji zastanawiamy się nad zagadnieniem postaw w życiu człowieka.

-co rozumiecie pod pojęciem postawy?
-jakie moglibyście wyróżnić postawy ...