Dodaj publikację
Autor
Karolina Maślanka
Data publikacji
2019-12-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
32

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

ARKUSZ KONTROLI
 Pobierz (doc, 37,0 KB)

Podgląd treści


Arkusz kontroli

Data 20 listopad 2019r. grupa przedszkolna „Motylki”
Odpowiedzialny za dokumentację K. Maślanka, B. Nowicka
Forma kontroli: analiza dokumentacji, obserwacja bieżąca
Rodzaj analizowanej dokumentacji: dzienniki zajęć, ramowy rozkład dnia
Cel podjętych czynności: Realizacja ramowego rozkładu dnia -

|Wymaganie/zakres badania |Spostrzeżenia |
|w dzienniku wpisano ramowy rozkład dnia –obejmuje |Tak. „Ramowy rozkład dnia” obowiązuje od rozpoczęcia pracy przedszkola aż do jego zamknięcia, a |
|cały dzień pobytu dzieci w przedszkolu |rytm dnia wyznaczają posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. |
|ramowy rozkład dnia zawiera zabawę |W wyznaczonym czasie dzieci mogą bawić się same w „kącikach tematycznych” (np. w kąciku |
| |fryzjerskim, w „kuchni”, w „sklepiku”) lub w grupie, w zależności od własnej inwencji, ale |
| |zawsze pod czujnym okiem wychowawcy. Jest to również czas na gry dydaktyczne, ćwiczenia |
| |gramatyczne i słownikowe, powtarzanie zdobytych informacji i omawianie tego, co zdarzyło się w |
| |ciągu dnia. |
|ramowy rozkład dnia zawiera pobyt na powietrzu | Po zajęciach edukacyjnych jeśli pogoda na to pozwala gry i zabawy sportowe oraz zabawy dowolne |
| |z wykorzystaniem sprzętu terenowego odbywają się w przedszkolnym ogrodzie. Nauczyciele |
| |organizują również spacery po najbliższej okolicy, wycieczki do parku lub do lasu, zabawy w |
| |ogródku. |
|ramowy rozkład dnia zawiera zajęcia dydaktyczne |Po śniadaniu pełne energii dzieci rozpoczynają zajęcia i zabawy edukacyjne kierowane przez |
| |nauczyciela na przemian z zajęciami ruchowymi. Do zajęć edukacyjnych należą zajęcia |
| |matematyczne, plastyczne, muzyczne, słuchanie opowiadań i wierszyków, omawianie historyjek |
| |obrazkowych. |
|Czynności wykonywane w grupie przedszkolnej w |Tak. Nauczyciel wykonuje czynności zgodne z ramowym rozkładem dnia |
|momencie kontroli są zgodne z ramowym rozkładem | |
|dnia | |
|Inne uwagi |W przedszkolu dzieci podlegają określonemu rytmowi dnia – rutyna i powtarzalność określonych |
| |czynności wpływają pozytywnie na rozwój dziecka. |
| | |

.............................................................................................. .........................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za dokumentację) (podpis dokonującego analizy)