Dodaj publikację
Autor
Artur Marlinga
Data publikacji
2021-04-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian wiadomości - Rolnictwo i przemysł w Polsce - klasa 7
 Pobierz (doc, 13,0 KB)

Podgląd treści


Sprawdzian wiadomości – Rolnictwo i przemysł Polski.

1. Wymień przyrodnicze warunki rolnictwa.
-
-
-
-

2. Wyjaśnij pojęcie mechanizacja rolnictwa
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Wymień nieodnawialne źródła energii.
-
-
-
-

4. Na czym polega wydobywanie energii geotermalnej ?

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Wymień najważniejsze porty morskie w Polsce
-
-
-
-

6. Oceń prawidłowość poniższych zdań dotyczących restrukturyzacji przemysłu.

- Na skutek restrukturyzacji przemysłu wzrosło zatrudnienie w górnictwie i hutnictwie. …............
- Jedną z cech restrukturyzacji przemysłu jest zastępowanie starych technologii produkcyjnych, nowoczesnymi technologiami ….....................
- Restrukturyzacja przemysłu polegała między innymi na prywatyzacji zakładów przemysłowych........

7. Spośród wymienionych czynników wybierz te, które sprzyjają produkcji energii ze źródeł odnawialnych w naszym województwie:

zasobne złoża węgla kamienneo, często wiejący wiatr, duże jak na Polskę nasłonecznienie, występowanie złóż ropy naftowej

8. Wymień trzy przykłady czynności, które możesz wykonać codziennie, aby chronić środowisko przyrodnicze
-
-
-

POWODZENIA :)