Dodaj publikację
Autor
Aneta Wawryka
Data publikacji
2023-09-11
Średnia ocena
4,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji w klasie III szkoły podstawowej - Rund um das Wetter. Lekcja powtórzeniowa do tematu das Wetter. Utrwalenie zjawisk atmosferycznych.
 Pobierz (docx, 17,5 KB)

Komentarze

Ritter von Rodewald, 2023-11-12, ocena:

ABC Deutsch - konkretna sprawa!

Podgląd treści

Lp.

Przebieg zajęć

1.

WSTĘP

Powitanie. Rozgrzewka językowa. Uczniowie powtarzają nazwy pór roku (obrazki), miesięcy (uczniowie ustalają właściwą kolejność miesięcy) oraz zjawisk atmosferycznych (obrazki lub/i ćw interaktywne). Określenie celów lekcji.

2.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Uczniowie słuchają piosenki, nauczyciel pyta jakie zjawisko atmosferyczne pojawiło się w piosence.

3.

Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają usłyszane słowa, wykonując określone gesty.

4.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Uczniowie wykonują zadanie polegające na przyporządkowaniu miesięcy do pór roku. Nauczyciel określa jaką jest porą roku. Uczniowie wybierają właściwe nazwy miesięcy.

5.

Zabawa Wettermassage. Uczniowie stają w kręgu, obracają się do siebie plecami, rysują na znak dany przez nauczyciela na plecach kolegi/koleżanki odpowiednie symbole.

6.

Ćw. 4 str. 27 w zeszycie ćwiczeń – do pogody uczniowie dopasowują nazwę pory roku.

7.

Obrazek z włóczki. Uczniowie wykonują obrazek z ulubioną porą roku. Następnie go prezentują – Ich heiβe ….. Das ist ….. Es ist ………

8.

Zakończenie

Podsumowanie zajęć. Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdań: „Umiem już…”, „Muszę jeszcze…”

Ocena aktywności uczniów.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Klasa: III

Data: ……………………….

Temat: Rund um das Wetter.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: powtórzenie nazw pór roku, miesięcy, zjawisk atmosferycznych.

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

poprawnie nazywać pory roku, miesiące i zjawiska atmosferyczne;

poprawnie wymówić nazwy pór roku, miesięcy oraz zjawisk atmosferycznych;

budować poprawne zdanie oznajmujące.

Cele sformułowane w języku ucznia:

Utrwalę poprawną wymowę nazw pór roku, miesięcy i zjawisk atmosferycznych

Utrwalę zwroty potrzebne do opisania pogody.

„Nacobezu” – „na co będę zwracał uwagę”:

Użycie właściwego słowa- nazwy pory roku, nazwy miesiąca i zjawiska atmosferycznego.

Właściwą wymowę powyższych słów/zwrotów.

Poprawny szyk wyrazów w zdaniu.

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:

Praca w plenum, indywidualna, w parach,

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu:

Sprawdzenie każdego zadania i omówienie ewentualnych błędów.

Odpowiedzi uczniów.

Zdania podsumowujące: „Dzisiaj dowiedziałem/łam się….”; „Umiem już…”; „Podobało mi się…..”; „Muszę jeszcze….”

Kluczowe pytania do uczniów:

Jakie wyrażenia muszę znać, żeby opisać pogodę?

Dodatkowe ćwiczenia:

Karty do gry

Materiały i pomoce dydaktyczne:

Podręcznik ABCDeutsch, zeszyt ćwiczeń, płyta CD, tablica interaktywna, karty do gry, obrazki, kartoniki z nazwami miesięcy.

Praca domowa:

Uczniowie mają za zadanie powtórzyć nazwy pór roku, miesięcy i zjawisk atmosferycznych.

Uwagi nauczyciela po zajęciach: