Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

12851-12860 z 12978

Wszyscy jesteśmy tacy sami (2008-01-30) Wych. przedszkolne
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa" Art. 1 ...
Scenariusz zajęcia - Święto niezapominajki 3 5,0 (2008-01-30) Wych. przedszkolne
Zapoznanie dzieci z wyjątkowym świętem - Świętem Polskiej Niezapominajki.
Scenariusz uroczystości pasowania uczniów klas I (2008-01-30) Uroczystości
Scenariusz zawiera przebieg uroczystości pasowania na uczniów klas I. Składa się z atrakcyjnych wierszyków i fraszek oraz rytmicznych piosenek.
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy z dzieckiem - wskazówki (2008-01-30) Informatyka
Scenariusz do wykorzystania do zajęć z nauczycielami nauczania poczatkowego. Zawiera cenne wskazówki do dydaktyki informatyki w klasach młodszych.
Ochrona i zabezpieczenie komputera 2 5,0 (2008-01-30) Informatyka
Konspekt lekcji przeznaczony dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Sprawdzian z religii dla klasy II gimnazjum (2008-01-30) Religia
Sprawdzian składa się z pięciu pytań otwartych, pięciu pytań zamkniętych i zadania na ocenę celującą. Test sprawdza znajomość m.in. tematów związanych z mszą świętą, Wielkim Postem, grzechem i biografiami świętych. ...
Rola struktur podkorowych w czynnościach mowy 3 3,7 (2008-01-30) Inne
Praca dotyczy roli struktur podkorowych w czynnościach mowy.
The old house - konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II szkoły podstawowej (2008-01-30) Awans zawodowy
Lekcję tę przeprowadziłam w drugiej klasie szkoły podstawowej jako wprowadzenie do tematu Pomieszczenia domowe.
Przykładowy arkusz hospitacyjny - gry i zabawy w języku angielskim 1 5,0 (2008-01-30) Języki obce
Arkusz pomoże nauczycielom przygotować się do hospitacji - typ lekcji: powtórzeniowo - utrwalający.
Dyplom - konkurs ortograficzny (2008-01-30) Awans zawodowy
Projekt dyplomu dla laureatów konkursu ortograficznego.