Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

12951-12960 z 12978

"Baśnie" - Hans Christian Andersen 6 5,0 (2008-01-30) Biblioteki szkolne
Scenariusz konkursu czytelniczego adresowanego do uczniów klas III - IV. Konkurs ma służyć rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych wśród uczniów poprzez wykorzystanie twórczości i elementów biografii Andersena.
Projekt do realizacji programu prozdrowotnego (2008-01-30) Awans zawodowy
BIEG PO ZDROWIE Projekt zrealizowany przez uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
Funkcja liniowa 1 5,0 (2008-01-30) Matematyka
Lekcja powtórzeniowa dla uczniów drugiej klasy gimnazjum.
Konspekt z gimnastyki korekcyjnej 2 2,5 (2008-01-30) Wychowanie fizyczne
Jest to konspekt lekcji z gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z wadami mieszanymi, z pokonywaniem korekcyjnego toru przeszkód.
Świetlicowe Andrzejki (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Konspekt lekcji poświęcony jest uroczystościom Andrzejkowym w Świetlicy Szkolnej.
Rozwój dziecięcej wyobraźni (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Twórczość, kreatywność, inwencja, pomysłowość dziecka uwarunkowana jest funkcjonowaniem wszystkich procesów psychicznych. Zarówno procesów poznawczych jak i emocjonalno - motywacyjnych. Jednak szczególna rola w tym należy do wyobraźni, gdyż wyobrażenia to ...
Skąd się bierze cień (2008-01-30) Wych. przedszkolne
Scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich. Tematyka kompleksowa: Poznajemy urządzenia elektryczne.
Scenariusz lekcji języka niemieckigo: Tiere - rozszerzenie słownictwa dotyczącego nazw zwierząt 3 5,0 (2008-01-30) Języki obce
Scenariusz lekcji języka niemieckiego: Tiere - rozszerzenie słownictwa. Niedawno przeprowadziłam ten temat w klasie 1 gimnazjum. Ucziowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, dlatego też przesyłam Państwu scenariusz tej leckji.
Inscenizacja "Krippenspiel". Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 2 5,0 (2008-01-30) Języki obce
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców - tradycje bożonarodzeniowe w inscenizacji "Krippenspiel".
Pogoda i jej elementy 1 5,0 (2008-01-30) Geografia
Konspekt lekcji pt. "Pogoda i jej elementy" do klasy I LO Wieczorowego dla Dorosłych.