Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

12951-12960 z 13191

Baśń i bajka stymulatorem rozwoju moralnym dziecka 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
"W języku potocznym często używamy zamiennie terminów „baśń” i „bajka”, nie zdając sobie sprawy, że mylimy w ten sposób dwa różne pojęcia. Warto więc przytoczyć definicję obu tych słów w ...
Symetryczne znaki samochodowe 1 4,0 (2008-01-30) Matematyka
Prezentacja zawierająca znaki samochodowe posiadające osie symetrii.
Wariacje, kombinacje - zadania powtórkowe (2008-01-30) Matematyka
Zbór tematycznie wybranych charakterystycznych zadań, które dotyczą zagadnień z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Po wydrukowaniu, można wykorzystać je podczas lekcji powtórzeniowych, prac na lekcji, jako kartkówka lub praca klasowa. W ...
Symetria osiowa flagi 1 5,0 (2008-01-30) Matematyka
Prezentacja zawierająca pokaz flag posiadających osie symertrii.
Program pracy koła matematycznego (2008-01-30) Matematyka
Program przeznaczony jest do realizacji w klasach I - III gimnazjum w czasie zajęć pozalekcyjnych z matematyki. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ciągu całego roku ...
Wróżby andrzejkowe - scenariusz zajęć 1 5,0 (2008-01-30) Wych. przedszkolne
Konspekt zajęć przeprowadzonych w grupach cztero- i pięciolatków. Cele: • stwarzanie okazji do poznawania zwyczajów i obrzędów staropolskich; • kultywowanie tradycji ludowych; • zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w zabawach ...
Konspekt zajęć pt: Słucham, patrzę uważnie i układam rytmy - wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (2008-01-30) Wych. przedszkolne
Konspekt zajęć z edukacji matematycznej przeprowadzony w grupie dzieci czteroletnich. Cel ogólny - skupienie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich.
Konspekt lekcji z twierdzenia Pitagorasa 1 5,0 (2008-01-30) Matematyka
Konspekt lekcji utrwalającej tw. Pitagorasa i tw. odwrotne dla klasy I lub II gimnazjum.
Symetria osiowa w heraldyce 2 5,0 (2008-01-30) Matematyka
Prezentacja zawierająca herby posiadające osie symetrii.
Scenariusz dożynek (2008-01-30) Wych. przedszkolne
Przedstawiam scenariusz dożynek organizowanych przez przedszkole.