Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13051-13060 z 13389

Rozmarzone nutki - program autorski (2008-01-30) Awans zawodowy
Program ROZMARZONE NUTKI to program umuzykalniający, przeznaczony dla dzieci w wieku 6-10 lat. Jego celem jest pokazanie dzieciom iż muzyka poważna może być źródłem pozytywnych przeżyć, dostarczać rodości z jej ...
Test czytania ze zrozumieniem - kl. V nr 1 2 2,0 (2008-01-30) Język polski
TEST- jest to test czytania ze zrozumieniem fragmentu Joanny Chmielewskiej ,,Skarby". Test zawiera 15 krótkich pytań. Pierwsze 10 pytań jest testowe, a pozostałe 5 pytań jest do uzupełnienia.
Konspekt lekcji języka polskiego - związki frazeologiczne (2008-01-30) Język polski
Niniejszy konspekt poświęcony jest lekcji dotyczącej związków frazeologicznych. Lekcja ma na celu przypomnienie i utrwalenie uczniom frazeologizmów za pomocą ćwiczeń i zabawy.
Sprawdzian polonistyczny 1 5,0 (2008-01-30) Język polski
Sprawdzian polonistyczny mający na celu sprawdzenie najważniejszych umiejętności uczniów tj. czytanie, pisanie, rozumienie.
Program kółka matematycznego (2008-01-30) Awans zawodowy
Program kółka matematycznego - nauczanie zintegrowane. Jest to autorski program koła matematycznego dla klas II i III SP ( nauczanie zintegrowane) Program zawiera cele, metody,formy, środki, wybrane treści kształcenia, przewidywane ...
Scenariusz lekcji z języka polskiego 2 5,0 (2008-01-30) Język polski
Język polski w pracowni komputerowej. Ćwiczenia w robieniu notatek.
The price of fame - discussion expressions 1 3,0 (2008-01-30) Języki obce
Konspekt, w którym przeprowadzono cykl zajęć mających na celu wykształcenie w uczniu uiejętności reagowania językowego w zakresie udziału w dyskusji.
Język LOGO 5 5,0 (2008-01-30) Informatyka
Opracowany dział z języka LOGO, przystosowany do pracy z uczniami na różnym poziomie edukacyjnym. Wyjaśnienia, porady, ćwiczenia i zadania.
Przyjazne procenty 2 3,0 (2008-01-30) Matematyka
Przyjazne procenty to scenariusz lekcji matematyki w klasie szóstej szkoły podstawowej. Publikacja zawiera przykładowe załączniki do wykorzystania (karta pracy, domino, arkusz ewaluacyjny).
Wycieczka szkolna 1 5,0 (2008-01-30) Dydaktyka
Wycieczka szkolna jest swoistą formą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pełni ona wiele bardzo cennych funkcji. Przynosi jednak oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy jest dobrze przygotowana i przeprowadzona. Wychodząc naprzeciw nauczycielom szczególnie tym, ...