Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13131-13140 z 13191

Temat i końcówka rzeczownika - sprawdzian - klasa 5 2 5,0 (2008-01-30) Język polski
Sprawdzian z języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 1 3,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Jest to plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jestem pedagogiem specjalnym i pracuję w szkole integracyjnej jako nauczyciel wspomagający.
Sprawdzian z religii nr 2 - klasa III gimnazjum 2 3,5 (2008-01-30) Religia
Sprawdzian obejmuje zakres materiału klasy III gimnazjum z religii. Test sporządzony jest w dwóch wersjach (A i B), do każdej dołączone są odpowiedzi oraz proponowana skala oceniania. Przewidywany czas na ...
Plan Rozwoju Nauczyciela Stażysty 1 3,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego. Jestem nauczycielem - stażystą uczącym języka angielskiego w klasach I-IV szkoły podstawowej.
Czytanie ze zrozumieniem - test z działu magnetyzm 8 4,0 (2008-01-30) Fizyka
Test jest przeznaczony dla uczniów klasy III gimnazjum.
Dyplom - konkurs plastyczny (2008-01-30) Awans zawodowy
Projekt dyplomu dla laureatów konkursu plastycznego.
Wykorzystanie urządzeń i materiałów powszechnie dostępnych - RUCH I SIŁY 2 5,0 (2008-01-30) Fizyka
Wykorzystanie urządzeń i materiałów powszechnie dostępnych do demonstracji wybranych praw fizyki w gimnazjum - RUCH I SIŁY.
Plan wynikowy nauczania fizyki w klasie III 1 5,0 (2008-01-30) Fizyka
Plan wynikowy nauczania fizyki w klasie III. Do programu wydawnictwa Nowej Ery - Moduł III. ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
Ankieta I klasa (październik) (2008-01-30) Awans zawodowy
Ankieta pomaga zdiagnozować problem braku akceptacji uczniów w klasie i przejawy agresji wobec jednostki.
Sprawdzian z interpunkcji 3 5,0 (2008-01-30) Język polski
Sprawdzian z interpunkcji przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej lub szóstej, choć z powodzeniem można go również wykorzystać w gimnazjum, zaostrzając punktację. Test sprawdza znajomość spójników, przed którymi stawiamy i ...