Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13311-13320 z 13712

Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - Czworokąty i ich własności 5 4,4 (2008-02-11) Matematyka
Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych z hospitacji lekcji matematyki o temacie lekcji: Czworokąty i ich własności.
Zbiory i działania na zbiorach (2008-02-11) Matematyka
Scenariusz lekcji poświęcony tematowi zbiorów oraz działań na zbiorach.
Plan pracy wychowawcy w klasie IV (2008-02-11) Awans zawodowy
Praca przedstawiająca plan pracy wychowawcy klasowego.
Elementy kombinatoryki (2008-02-11) Matematyka
Praca z zakresu kombinatoryki obejmująca permutacje, kombinacje i wariacje.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (2008-02-11) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Dziecko z uszkodzonym wzrokiem w szkole masowej 1 5,0 (2008-02-11) Klasy integracyjne
Publikacja dotycząca uszkodzeń wzroku, funkcjonowania dziecka z uszkodzonym wzrokiem w szkole masowej, form pomocy dziecku niewidomemu lub słabo widzącemu w nauce różnych przedmiotów i funkcjonowaniu w szkole.
Scenariusz zajęć zintegrowanych klasy 0-1 (2008-02-11) Nauczanie początkowe
Jest to scenariusz początkowego fragmentu dnia w ramach zajęć zintegrowanych. Odbyły się one w klasach łączonych 0-1 i uwzględniają specyfikę pracy w takich warunkach.
Test sprawdzający z historii w klasie 4 szkoły podstawowej 1 4,0 (2008-02-11) Historia
Jest to test sprawdzajacy wiadomości i umiejętności uczniów z historii w klasie 4. Dotyczy życia codziennego w średniowieczu. Został on opracowany w oparciu o program wydawnictwa Nowa Era "Człowiek i ...
Prezentacja multimedialna o ostrosłupach 1 5,0 (2008-02-11) Matematyka
Prezentacja przedstawia najistotniejsze informacje dotyczące opisu ostrosłupów. Ja, osobiście wykorzystałam ją na lekcji jako przypomnienie wiadomości, w klasie 3-ej liceum profilowanego.
"HAMLET" - gra komunikacyjna do wykorzystania na lekcji języka angielskiego 4 4,7 (2008-02-11) Języki obce
Autorska Gra Językowa, komunikacyjna. Ćwiczy sprawność mówienia nawiązując do treści i postaci ze znanego dramatu W. Szekspira "Hamlet". Wykorzystywana w ramach realizacji autorskiego programu realizowanego w VII LO im. M. ...