Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13321-13330 z 14266

Sprawdzian semestralny z języka rosyjskiego (2008-05-19) Języki obce
Sprawdzian wiadomości z języka rosyjskiego obejmujący materiał I semestru klasy drugiej gimnazjum, wg programu nauczania wydawnictwa JUKA - 91.
Epoka napoleońska - powtórzenie wiadomości 1 5,0 (2008-05-19) Historia
Scenariusz zawiera powtórzenie wiadomości z zakresu epoki napoleońskiej. Atutem jest różnorodność tekstów źródłowych, które mogą zaktywizować do pracy uczniów rzadko uczestniczących w zajęciach.
Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela - prezentacja w PowerPoint 2 5,0 (2008-05-19) Dydaktyka
Wykorzystanie komputera i programów komputerowych w pracy dydaktycznej komputera. Krótkie omówienie kilku programów do wykorzystania w szkole podstawowej.
Wychowanie religijne dzieci (2008-05-19) Religia
Propozycja warsztatów dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
Egzamin poprawkowy (2008-05-19) Matematyka
Pytania na ustny egzamin poprawkowy dla klasy I gimnazjum.
Scenariusz Manewrów Techniczno - Obronnych (2008-05-19) Inne
Scenariusz Manewrów Techniczno - Obronnych.
Plan wychowawczy (2008-05-19) Awans zawodowy
Rozkład godzin wychowawczych klasa II gimnazjum.
Badanie wyników nauczania (2008-05-19) Matematyka
Test do przeprowadzenia wyników nauczania w klasie II gimnazjum.
Rozwijanie ekspresji plastycznej (2008-05-19) Awans zawodowy
Rozwijanie ekspresji plastycznej, słownej, ruchowej z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu.
Praca kontrolna z edytora tekstu 3 5,0 (2008-05-19) Informatyka
Praca kontrolna sprawdzająca umiejętność formatowania tekstu, wstawiania obiektów graficznych oraz tabel do tekstu.