Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13371-13380 z 14584

Kary i nagrody w wychowaniu (2008-06-23) Awans zawodowy
Artykuł omawia stosowanie kar i nagród w wychowaniu.
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (2008-06-23) Wych. przedszkolne
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Miejsce festynu: plac przedszkolny. Uczestnicy: dzieci i rodzice z naszego przedszkola.
Dzień Matki i Ojca (2008-06-23) Wych. przedszkolne
Scenariusz Dnia Matki i Ojca dla 3-4 - latków.
Szczęśliwi posiadacze optymizmu 1 5,0 (2008-06-23) Psychologia
Artykuł opisuje pesymistyczny i optymistyczny styl wyjaśniania wydarzeń oraz ich wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka, a także związek pesymizmu z depresyjnością. Przedstawia procedurę kognitywną umożliwiającą kwestionowanie przekonań pesymistycznych i ...
"Będę uczniem" (2008-06-20) Wych. przedszkolne
Program adaptacyjny dla sześciolatków "Będę uczniem".
"Moje miasto" konkurs międzyprzedszkolny (2008-06-20) Wych. przedszkolne
Regulamin oraz przebieg międzyprzedszkolnego konkursu "Moje miasto".
Jobs and relationships - scenariusz lekcji (2008-06-19) Języki obce
Jobs and relationships - scenariusz lekcji.
Rozpoznawanie i przezwyciężanie złości 2 4,0 (2008-06-19) Psychologia
Scenariusz "Rozpoznawanie i przezwyciężanie złości" skierowany jest zarówno do prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne jak i (po pewnych modyfikacjach) wychowawców klas prowadzących zajęcia w ramach godzin wychowawczych.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (2008-06-19) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- stażysty języka polskiego na rok szkolny 2007/2008.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (2008-06-19) Awans zawodowy
Publikacja zawiera planowane zadania, sposób ich realizacji i terminy.