Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13391-13400 z 14551

Scenariusz zajęć Edukacja Leśna (2008-06-09) Ekologia
Scenariusz zawiera opis celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych oraz przebieg zajęć, oraz sposoby realizacji.
Scenariusz zajęć w Chacie Kaszubskiej w Jagliach (2008-06-09) Ekologia
Scenariusz zawiera opis celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych oraz przebieg zajęć, literaturę oraz karty pracy dla ucznia.
Moje emocje (2008-06-09) Biblioteki szkolne
Jest to 9 zajęć z biblioterapii dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej. Poruszyłam w nim tematy: lęku, smutku, radości, nienawiści, przyjaźni, samotności, zazdrości, nieśmiałości i tolerancji, wykorzystując do tego ...
Plan rozwoju nauczyciela stażysty (2008-06-09) Awans zawodowy
Plan rozwoju nauczyciela stażysty uczącego języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum.
Budowa geologiczna i ukształtowanie pionowe Europy 3 2,3 (2008-06-09) Geografia
Scenariusz dotyczy lekcjii geografii w klasie drugiej gimnazjum. Temat lekcji: "Budowa geologiczna i ukształtowanie pionowe Europy".
Charakterystyka instrumentów muzycznych (2008-06-09) Awans zawodowy
Program przedstawia charakterystykę instrumentów muzycznych.
Sprawozdanie (2008-06-09) Ekologia
Program ekozespołów w mojej szkole. VII edycja – 2006/2007. Sprawozdanie.
Pojezierze Mazurskie 2 2,0 (2008-06-09) Geografia
Geneza i charakterystyka krajobrazu Pojezierza Mazurskiego.
Kronika SKO 1 4,0 (2008-06-09) Zajęcia pozaszkolne
Prezentacja Power Point dotycząca SKO.
Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Upowszechnianie dobrej praktyki. (2008-06-09) Awans zawodowy
Nasz system edukacji wprowadza coraz więcej rozwiązań zmierzających do ulepszenia dotychczas stosowanych sposobów kształcenia uczniów zdolnych. Uelastycznieniu ulega system nauczania szkolnego, dopuszcza się większą swobodę w doborze treści nauczania, w ...