Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13391-13400 z 13712

Wycieczka szkolna 1 5,0 (2008-01-30) Dydaktyka
Wycieczka szkolna jest swoistą formą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pełni ona wiele bardzo cennych funkcji. Przynosi jednak oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy jest dobrze przygotowana i przeprowadzona. Wychodząc naprzeciw nauczycielom szczególnie tym, ...
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 1 4,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Test z pamięci komputerowych 4 4,3 (2008-01-30) Informatyka
Test sprawdzający wiadomości z zakresu pamięci komputerowych: masowa, stała i ulotna, pojemność, nośniki danych itp.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (2008-01-30) Awans zawodowy
Przedstwiam mój plan rozwoju zawodowego - jest konkretny i zwięzły. Życze miłego czytania!
Test czytanie ze zrozumieniem 4 4,5 (2008-01-30) Język polski
Prosty test na czytanie ze zrozumieniem, aczkolwiek w kilku pytaniach sprawiający trudność nawet najzdolniejszym uczniom.
Wpływ rodziny na aktywność kulturalną dzieci w środowisku wiejskim 2 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Publikacja jest oceną życia kulturalnego i kontaktów z kulturą dzieci mieszkających na wsi. Tutaj bowiem dzieci mają bardzo nikły dostęp do kultury, choć wcale od niej nie stronią. Tekst jest ...
Plan rozwoju zawodowego 1 3,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.
Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa w klasie IV 2 5,0 (2008-01-30) Historia
Jest to scenariusz zajęć historii i społeczeństwa dla klasy czwartej. Opracowany został dla dzieci, które pracują na podrecznikach Nowej Ery. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracowali podczas tych zajęć.
Godzina wychowawcza "Nie chcę być egoistą" 4 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Scenariusz zajęć z wychowawcą w klasie VI. Temat lekcji "Nie chcę być egoistą". Cel ogólny lekcji: Uczniowie potrafia określić, jakie cechy egoistyczne dostrzegaja u siebie i poszukują sposobów ich zmiany.
Jasełka (2008-01-30) Awans zawodowy
Scenariusz bożonarodzeniowy dla klas IV-VI.