Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13671-13680 z 13773

Sprawdzian wiadomości z rzeczownika 3 4,0 (2008-01-30) Język polski
Krótki sprawdzian wiadomości z rzeczownika.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - nauczanie zintegrowane.
Plan pracy opiekuna nauczyciela stażysty 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Publikacja zawiera Plan pracy opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
Uzasadnienie oceny niedostatecznej 110 4,8 (2008-01-30) Inne
Uzasadnienie oceny niedostatecznej - przykładowy szablon ułatwiający nauczycielowi przedstawienie sytuacji ucznia zagrożonego otrzymaniem oceny niedostatecznej. Szablon składa się z trzech części: uzasadnienie oceny niedostatecznej, działania nauczyciela w trakcie procesu nauczania ...
Wykorzystanie urządzeń i materiałów powszechnie dostępnych - RUCH I SIŁY 3 5,0 (2008-01-30) Fizyka
Wykorzystanie urządzeń i materiałów powszechnie dostępnych do demonstracji wybranych praw fizyki w gimnazjum - RUCH I SIŁY.
Wpływ pracy domowej na osiągnięcia uczniów (2008-01-30) Awans zawodowy
Praca domowa - jest to jedna z podstawowych form organizacji procesu dydaktycznego, często stosowana na lekcjach problemowych jak podających. Praca domowa polega na obowiązkowym wykonywaniu zajęć przez ucznia w domu, ...
Ankieta I klasa (koniec roku) 1 4,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Ankieta ma na celu ocenę trafności wyboru typu klasy szkoły ponadgimnazjalnej i podsumowanie klasy I.
Fonetyka - test dla uczniów klasy szóstej 3 4,0 (2008-01-30) Język polski
Test składa się z piętnastu pytań, w tym kilku zamkniętych i krótkiej odpowiedzi. Proponowany czas rozwiązywania: 15 minut.
Scenariusz akademii - Dzień Nauczyciela 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Mini widowisko, przygotowane przez społeczność uczniowską, pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Scenariusz godziny wychowawczej w klasie czwartej (2008-01-30) Awans zawodowy
Scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV. TEMAT: Kultura języka, stroju, zachowania. CELE: Uczeń potrafi poprawnie, kulturalnie zachować się w określonych miejscach i sytuacjach. METODY: pogadanka z elementami dyskusji, drama, pokaz. ...