Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13761-13770 z 13932

Scenariusz zajęć do lektury (2008-01-30) Awans zawodowy
Scenariusz zajęć polonistycznych do lektury "Dziecię elfów" w kl. II.
Ankieta - ja i moja klasa 5 3,4 (2008-01-30) Awans zawodowy
Ankieta informacyjna dla wychowawcy klasy.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Przykładowe scenariusze zajęć z elementami biblioterapii w przedszkolu 1 5,0 (2008-01-30) Wych. przedszkolne
Przykładowe scenariusze zajęć z elementami biblioterapii do zastosowania w przedszkolu.
Przemoc w szkole 1 (2008-01-30) Awans zawodowy
Referat dotyczący problemów z występowaniem przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży.
Test kompetencji klas III 1 (2008-01-30) Matematyka
Testy zawierają zestaw zadań i ćwiczeń z edukacji matematycznej na koniec roku szkolnego uczniów klas III.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 1 3,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego opracowany przez nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Przewodnik nauczyciela kontraktowego 9 4,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Kilka rad i wskazówek dla nauczyciela kontraktowego.
Program Szkolnego Koła Wolontariatu (2008-01-30) Awans zawodowy
Przykład programu działań młodzieżowego wolontariatu w gimnazjum, opracowany przez opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.