Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 13647

Kocham czytać...Cudaczek - Wyśmiewaczek streszczenie (2019-06-21) Nauczanie początkowe
Przedstawione opracowania stanowią scenariusze zajęć do pracy z lekturą. Obok podstawowych elementów konspektu, zawierają gotowe materiały do wykorzystania na lekcjach w klasach młodszych szkoły podstawowej.
The very Hungry Caterpillar - zajęcia z angielskiego klasy I - III (2019-06-20) Języki obce
Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klas I - III z wykorzystaniem książki "The very Hungry Caterpillar"
Innowacyjne metody pracy z dziećmi w przedszkolu (2019-06-19) Wych. przedszkolne
Innowacyjne metody pracy dydaktyczno- wychowawczej wspomagające rozwój dziecka w przedszkolu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego. (2019-06-19) Awans zawodowy
CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Scenariusz ślubowania klasy I. (2019-06-18) Uroczystości
To bardzo ważna uroczystość w kalendarzu każdej szkoły podstawowej. Dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym programie artystycznym, następne składają przysięgę na flagę Polski lub sztandar szkoły i uczestniczą w ceremonii ...
Scenariusz Kolorowe pisanki. (2019-06-18) Wych. przedszkolne
Cel ogólny: - Bogacenie wiedzy dzieci o zwyczajach Świąt Wielkanocnych.
Zabawy muzyczno-ruchowe z kołem. (2019-06-18) Wych. przedszkolne
Cel ogólny: - doskonalenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci i koordynacji wzrokowo-ruchowej
Sprawozdanie mianowane. (2019-06-17) Awans zawodowy
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Sprawiedliwe zasady oceniania z przedmiotów ścisłych (2019-06-17) Dydaktyka
Nieodłącznym elementem nauczania jest ocenianie. Praca pokazuje zasady oceniania sprawiedliwego i obiektywnego, które może zastosować każdy nauczyciel przedmiotów ścisłych. O zasadach i ich sprawiedliwości wypowiadają się uczniowie w ankietach z ...
Figury geometryczne. (2019-06-17) Matematyka
Figury geometryczne - test.