Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 13712

Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? Cz.2. (2019-07-17) Geografia
Tabela (zał.1) i mapka (zał.2) po wykonaniu przez uczniów, podczas zajęcia edukacyjnego 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? (2019-07-17) Geografia
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest pierwszą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 1. Jak na klimat ...
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2019-07-16) Awans zawodowy
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego na lata 2017-2020. Pracuję w szkole podstawowej.
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego (2019-07-15) Awans zawodowy
Zamieszczam swoje sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego. Można również znaleźć w tym serwisie mój plan rozwoju zawodowego
Odkrywamy tajemnice życia w wodzie. (2019-07-12) Przyroda
Konspekt lekcji pokazujący jak wykorzystać urządzenia multimedialne w nauczaniu.
Terminy literackie SP. (2019-07-11) Język polski
terminy literackie w klasie 5 SP
Test - język niemiecki SP. (2019-07-11) Języki obce
język niemiecki klasy 7-8
Sprawdzian kl 5 - zdania. (2019-07-11) Język polski
zdania pojedyncze i złożone
Fleksja - sprawdzian SP (2019-07-11) Język polski
1. Co to jest fleksja? 2. Wymień nieodmienne części mowy i wymień po 2 ich przykłady
Opis i analiza "do teczki" na dyplomowanie &8 ust.3 punkt.4b (2019-07-11) Awans zawodowy
Opis i analiza do teczki na dyplomowanie zgodnie z rozporządzeniem z 2018 r.