Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 13712

Opis i analiza "do teczki" na dyplomowanie &8 ust.3 punkt.1 (2019-07-11) Awans zawodowy
Opis i analiza do teczki na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z rozporządzeniem z 2018 r.
Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego (2019-07-11) Awans zawodowy
Moje sprawozdanie ze stażu na dyplomowanie do planu z 2016 r. Staż zakończony 31.05.2019 r.
Przyjaźń podwaja radości a o połowę zmniejsza przykrości. (2019-07-10) Nauczanie początkowe
Scenariusz zajęć świetlicowych.
Plan pracy. Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu. (2019-07-10) Języki obce
Plan pracy - język angielski - przedszkole, klasa O
Plan pracy wychowawcy - klasa V (2019-07-09) Inne
Plan pracy wychowawcy - klasa V
Przedmiotowe Zasady Oceniania I-III Szkoła podstawowa - j. angielski (2019-07-09) Języki obce
Przedmiotowe Zasady Oceniania I-III Szkoła podstawowa - j. angielski
TV23 - Innowacja pedagogiczna (2019-07-09) Inne
nowatorskie rozwiązanie programowe scalające wiadomości i umiejętności zdobyte na kilku przedmiotach nauczania w klasach 4-8, a przede wszystkim wdrażające wszystkie kompetencje kluczowe, na które kładzie nacisk współczesna edukacja
Program nauczania przedmiotu Fortepian obowiązkowy w Szkołach Muzycznych II st. (2019-07-09) Muzyka
Program nauczania dla Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jastrzębiu Zdroju przedmiot: fortepian obowiązkowy II etap edukacyjny specjalność : instrumentalistyka Opracowanie : mgr Krzysztof Solik 1 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie ...
Plan rozwoju zawodowego (2019-07-06) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2016 1 5,0 (2019-07-05) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego opracowany w 2016 roku, obejmuje 3 lata awansu zawodowego, tj. 2016-2019.