Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 13162

Poznajemy Tadeusza Kościuszkę – dowódcę powstania . (2019-04-10) Historia
Scenariusz lekcji w klasie czwartej.
Krzyżówka (2019-04-09) Religia
Krzyżówka z hasłem na Wielkanoc
Nazwy sportów- 5 minutówka. (2019-04-09) Języki obce
Przetłumacz nazwy sportów.
Lista rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych- 5 minutówka. (2019-04-09) Języki obce
Oznacz rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Tłumaczenie sklepów - kartkówka na 5 minut. (2019-04-09) Języki obce
Przetłumacz podane słówka dotyczące sklepów.
Formy czasowników - kartkówka na 5 minut. (2019-04-09) Języki obce
Uzupełnij formy czasowników w Past Simple i przetłumacz.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego: Kontraktowy-Mianowany. (2019-04-09) Awans zawodowy
S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Czas trwania stażu: ...
Autyzm. - Czy płeć ma znaczenie? (2019-04-09) Szkolnictwo specjalne
Fakt pracy z dzieckiem chorym na Autyzm skłonił mnie ku pochyleniu się nad tą przypadłością. Począwszy od momentu, w którym jedni uważają "nowe życie" za embrion, zaś inni jako małego ...
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych gimnazjalistów. (2019-04-08) Inne
Opis i analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi. 1. Niechęć ucznia do aktywnego udziału w zajęciach sportowych. 2. Zagrożenie nie uzyskania promocji do drugiej klasy. Przypadki opisane ...
Regulamin systemu żetonowego dla ucznia sprawiającego problemy wychowawcze. (2019-04-07) Psychologia
Regulamin został stworzony z myślą o uczniu z ADHD, w porozumieniu z rodzicami dziecka. System ma szansę powodzenia tylko jeśli rodzić będzie ściśle współpracował ze szkołą i konsekwentnie wypełniał zobowiązania ...