Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 12978

Romantyczne pary - Walentynki. (2019-01-28) Język polski
Krzyżówka dla starszych klas szkoły podstawowej - do wykorzystania np. na języku polskim. W krzyżówce występują bohaterowie literaccy.
Innowacja pedagogiczna - Kultura krajów anglojęzycznych jako istotny element nauki języka angielskiego. 1 5,0 (2019-01-27) Języki obce
Program innowacji zajęć pozalekcyjnych łączy wprowadzanie elementów kultury krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz realizacją projektu o kulturze na platformie etwinning.
Scenariusz zajęcia - Poznajemy świat dinozaurów. (2019-01-27) Wych. przedszkolne
Zajęcie dla dzieci pięcioletnich z kręgu tematycznego "Świat przed milionami lat".
Jasełka. (2019-01-27) Wych. przedszkolne
Przedszkolne przedstawienie dla rodziców w wykonaniu dzieci pięcioletnich.
Szablony skrzyżowania. (2019-01-27) Inne
Szablony skrzyżowania do wycięcia i wklejenia
Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - wychowawca świetlicy. (2019-01-25) Awans zawodowy
Zatwierdzony plan awansu
Ciekawa Lekcja muzyki. (2019-01-24) Muzyka
Konspekt lekcji muzyki dla klasy V.
IPET na rok szkolny 2018/2019 (2019-01-24) Szkolnictwo specjalne
Ipet skonstruowany dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym klasy VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej.
Karta pracy-Porównanie właściwości kwasu mrówkowego i octowego. (2019-01-24) Chemia
Karta pracy wyrobi w uczniach umiejętność zapisywania równań reakcji chemicznych , którym ulegają kwasy: mrówkowy i octowy oraz uzmysłowi im praktyczne ich zastosowanie.
Przykłady zabaw na zajęciach języka angielskiego w przedszkolu. (2019-01-24) Wych. przedszkolne
Gry i zabawy doskonalą różne sprawności umysłowe dzieci: spostrzegawczość, uwaga, pamięć, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, zdolność porównywania i klasyfikowania. Zabawy i gry stwarzają okazję do logicznego myślenia a oprócz ...