Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 13818

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2019-09-29) Awans zawodowy
Plik zawiera plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel języka polskiego, plastyki i nauczyciel współorganizujący
Segregujemy śmieci (2019-09-29) Szkolnictwo specjalne
Scenariusz zajęć Segregacja śmieci Autorzy: Monika Dreger, Teresa Rutkowska – Wojciechowska Miejsce prowadzenia zajęć: Pracownia komputerowa +świetlica grupy III SOSW dla Dzieci Niesłyszących Grupa wiekowa – uczniowie z klasy I, ...
Scenariusz pasowanie na starszaka (2019-09-28) Wych. przedszkolne
Scenariusz na uroczystość pasowania na starszaka.
Zajęcia hospitowane (2019-09-28) Wych. przedszkolne
Scenariusz zajęć hospitowanych przez Dyrektora, prowadzonych przeze mnie, nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Zajęcia matematyczne z wykorzystaniem wiatraka matematycznego.
Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka dla dzieci 3-letnich (2019-09-26) Wych. przedszkolne
Scenariusz z okazji Dnia Babci i Dziadka dla dzieci 3-letnich
Dzień pieczonego ziemniaka (2019-09-26) Wych. przedszkolne
Scenariusz imprezy z okazji święta Pieczonego Ziemniaka
Złudzenia optyczne. (2019-09-25) Przedmioty zawodowe
Prezentacja dotycząca złudzeń optycznych
Dźwięki, które mają moc. (2019-09-25) Muzyka
Rozważania na temat wpływu muzyki na mózg.
Studium przypadku- praca z uczniem zdolnym w słabej grupie językowej (2019-09-24) Awans zawodowy
Analiza przypadku- praca z uczniem zdolnym w słabej językowo klasie na lekcjach języka angielskiego
Studium przypadku- praca z uczniem z niedosłuchem (2019-09-24) Awans zawodowy
Analiza przypadku- praca z uczniem z niedosłuchem na lekcjach języka angielskiego