Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 13647

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego. (2019-06-13) Języki obce
Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel języka angielskiego, 2016
Konspekt zajęć: Antarktyda - kraina lodu (2019-06-13) Nauczanie początkowe
Konspekt zajęć dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
Plan rozwoju zawodowego. (2019-06-12) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
British Humour. (2019-06-12) Języki obce
Scenariusz lekcji otwartej
Ilustracje do wierszy lub wierszy haiku (2019-06-11) Plastyka
Propozycja scenariusza zajęć dla uczniów liceum lub liceum plastycznego, pozwala zrozumieć uczniom, jak doniosłą rolę , pełni ilustracja w opracowaniu graficznym książki. Opracowany scenariusz lekcji wpisuje się w podstawę programową ...
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. (2019-06-11) Awans zawodowy
Sprawozdanie z realizacji plany rozwoju zawodowego. Mianowanie.
Dostosowanie wymagań dla ucznia klasy IV z orzeczeniem o autyzmie. (2019-06-10) Wychowanie fizyczne
Program zawiera wskazówki i wymagania z wychowania fizycznego dla ucznia klasy IV z orzeczeniem o autyzmie.
Plan rozwoju nauczyciela. (2019-06-09) Awans zawodowy
KOREKTA DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO WYNIKAJĄCA Z REALIZACJI CZĘŚCI ETATU JAKO OPIEKUN ŚWIETLICY
Obliczenia procentowe. (2019-06-09) Matematyka
Scenariusz lekcji dla klasy III gimnazjum z matematyki.
Czytanie map. (2019-06-09) Matematyka
Scenariusz lekcji matematyki w klasie III gimnazjum.