Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 13818

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2019-10-17) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju nauczyciela stażysty (2019-10-17) Awans zawodowy
uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowanego
Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanego nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej. (2019-10-14) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień 30.08.2019r.) Zawiera opis wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela ...
Zmiany w prawie oświatowym 2019/2020 (2019-10-12) Inne
Prezentacja dotycząca zmian w prawie oświatowym na rok 2019/2020
Kalendarz meteorologiczny-Excel-arkusze: rejestracja i zestawienie stanów pogody (2019-10-12) Informatyka
Ta część jest załącznikiem do opracowania: „Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii”. Są to aktywne arkusze Excela, które (za pomocą narzędzi, funkcji i formuł programu) pozwalają rejestrować ...
Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii (2019-10-12) Informatyka
Przedstawiam środek dydaktyczny: „Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii” (dalej w skrócie Kalendarz i Excel), który pozwala uczniowi: • obserwować i rejestrować stany elementów pogody; • wykreślać, ...
Awans Zawodowy - nauczyciel dyplomowany (2019-10-11) Wychowanie fizyczne
Awans na nauczyciela dyplomowanego WF
Opis zawodu nauczyciela w języku niemieckim i zadania leksykalne (2019-10-11) Języki obce
Opis zawodu nauczyciela w języku niemieckim wraz z zadaniami leksykalnymi: wyszukiwanie wyrazów nie pasujących do pozostałych, łączenie wyrazów w stałe zwroty, szukanie synonimów, łączenie wyrazów i zwrotów z ich definicjami.
Bingo - Opowieści z Narnii (2019-10-10) Język polski
Pytania z treści lektury Opowieści z Narnii w formie zabawy bingo.
Bingo - Chłopcy z placu broni (2019-10-10) Język polski
Pytania z treści lektury Chłopcy z placu broni w formie zabawy bingo.