Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13861-13870 z 14596

Pola figur płaskich - powtórka (2013-07-03) Matematyka
Konspekt lekcji matematyki w klasie 5 - powtórzenie wiadomości o polach figur płaskich.
Scenariusz lekcji matematyki w klasie I gimnazjum - Obliczanie procentu danej liczby (2013-05-27) Matematyka
Scenariusz został przygotowany na podstawie podręcznika "Matematyka wokół na"s - WSiP.
Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia - Cz.2. (2019-05-04) Klasy integracyjne
ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA - Uczeń objęty kształceniem specjalnym na czas I etapu edukacyjnego z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych - ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych. (2019-06-02) Szkolnictwo specjalne
Scenariusz jest przeznaczony do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów dla osób ze spektrum autyzmu.
Autorski program koła matematycznego: Matematyka da się lubić (2014-05-15) Zajęcia pozaszkolne
Autorski program koła matematycznego: Matematyka da się lubić.
Scenariusze dwóch lekcji języka polskiego w klasie III gimanzjum (2009-12-14) Język polski
Propozycja dwóch lekcji dotyczących omawiania "Kamieni na szaniec" z wykorzystaniem technik i metod oceniania kształtującego.
Sprawozdanie z realizacji stażu (2013-08-05) Awans zawodowy
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.
Test z unii europejskiej w klasie 8 SP (2020-06-21) Inne
Test sprawdza znajomość zagadnień dotyczących tematyki Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Przeznaczony jest dla uczniów klasy 8 z przedmiotu:wiedza o społeczeństwie.
Ankieta - wycieczka szkolna w oczach uczniów. (2013-07-03) Inne
Propozycja ankiety kierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich do wykorzystania na godzinach wychowawczych.
Przygody Burka z podwórka (2013-03-11) Wych. przedszkolne
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 4-letnich.