Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 14584

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego 2 5,0 (2013-08-19) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela w zespole rewalidacyjno-wychowawczym.
Epilepsja - naucz się pomagać 5 5,0 (2013-07-22) Inne
Materiał w prosty sposób opisuje pierwszą pomoc w sytuacji, gdy ktoś z otoczenia ma atak epilepsji.
Dialekty polskie - prezentacja PPT 2 5,0 (2013-07-08) Język polski
Prezentacja zawierająca najważniejsze informacje na temat polskich obszarów dialektalnych.
Gamifikacja, czyli łączenie przyjemnego z pożytecznym 2 5,0 (2013-09-23) Dydaktyka
Artykuł poświęcono kwestii szeroko pojętej gamifikacji, która jest jedną z najnowszych tendencji w nauczaniu na wszystkich szczeblach edukacji. Opracowanie: Anna Maria Janiak, Ewelina Juszko, Kinga Karwacka.
Konkurs wiedzy o błogosławionym Janie Pawle II - SZKOŁA PODSTAWOWA 1 5,0 (2013-10-28) Religia
Konkurs wiedzy o błogosławionym Janie Pawle II - SZKOŁA PODSTAWOWA. Ilość pytań: 20 + odpowiedzi.
Ankiety 4 5,0 (2008-01-30) Inne
Jest to zestaw ankiet do badania relacji zachodzących w szkole pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Uzależnienia człowieka - prezentacja 4 5,0 (2013-10-21) Biologia
Bardzo ciekawa prezentacja na temat uzależnień człowieka w XXI wieku. Jej autorką jest moja uczennica.
Prezentacja na temat wad postawy 1 5,0 (2008-07-17) Wychowanie fizyczne
Prezentacja może być skierowana zarówno do uczniów jak i rodziców, gdyż uświadamia nam, jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna w rozwoju psychofizycznym człowieka, podkreśla, że należy korygować postawy nieprawidłowe i ...
Wirusy i programy antywirusowe 1 5,0 (2008-04-07) Informatyka
Prezentacja do lekcji nt. wirusów komputerowych i programów antywirusowych.
Program rewalidacji indywidualnej 2 5,0 (2014-02-17) Szkolnictwo specjalne
Program rewalidacji indywidualnej.