Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1861

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (2017-01-08)
Wzór planu zawierający cel główny i cele szczegółowe oraz wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zostały opisane poszczególne zadania i pomysły na ich formy realizacji.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2016-12-31)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego naczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2016-12-05)
Plan rozwoju nauczyciela szkoły średniej, polonisty, historyka, wiedzy o kulturze.
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego j.angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym (2016-11-14)
Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.
Plan Rozwoju Zawodowego (2016-11-05)
Zatwierdzony plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego (2016-10-31)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Projekt rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2016-10-30)
Projekt rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Sprawozdanie za 1 rok stażu na mianowanego (2016-10-27)
Sprawozdanie za 1 rok stażu nauczyciela na nauczyciela mianowanego języka niemieckiego i angielskiego w szkole katolickiej.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2016-10-26)
Nauczyciel j. angielskiego w szkole podstawowej.
Awans sprawozdanie (2016-10-19)
Sprawozdanie z awansu na nauczyciela mianowanego.