Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2155

Sprawozdanie dyplomowany wg nowego rozporządzenia 2019 (2019-06-21)
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego wg nowego rozporządzenia z dnia 28.07.2018 r. - awans nauczycieli
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego. (2019-06-19)
CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Sprawozdanie mianowane. (2019-06-17)
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Krzyżówka ekologiczno-matematyczna. cz 5. (2019-06-17)
Krzyżówka Ekologiczno-matematyczna
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauzcyciela dyplomowanego. (2019-06-17)
Plan rozwoju zawodowego. (Przyroda, biologia, plastyka, technika, muzyka)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. (2019-06-16)
Plan rozwoju zawodowego
Plan Rozwoju Zawodowego. (2019-06-16)
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego. (2019-06-12)
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. (2019-06-11)
Sprawozdanie z realizacji plany rozwoju zawodowego. Mianowanie.
Plan rozwoju nauczyciela. (2019-06-09)
KOREKTA DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO WYNIKAJĄCA Z REALIZACJI CZĘŚCI ETATU JAKO OPIEKUN ŚWIETLICY