Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2175

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. (2019-08-03)
Plan rozwoju zawiera wymagania wg. Rozporządzenia MEN z dnia 01 marca 2013r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (2019-07-31)
Publikacja zawiera plan rozwoju nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. (2019-07-18)
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - nauczyciel odbywający staż w trzech placówkach.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2019-07-18)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia stażu: wrzesień 2016r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (2019-07-17)
Nauczyciel - wychowawca, szkolnictwo specjalne, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Głuchych
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2019-07-16)
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego na lata 2017-2020. Pracuję w szkole podstawowej.
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego (2019-07-15)
Zamieszczam swoje sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego. Można również znaleźć w tym serwisie mój plan rozwoju zawodowego
Opis i analiza "do teczki" na dyplomowanie &8 ust.3 punkt.4b (2019-07-11)
Opis i analiza do teczki na dyplomowanie zgodnie z rozporządzeniem z 2018 r.
Opis i analiza "do teczki" na dyplomowanie &8 ust.3 punkt.1 (2019-07-11)
Opis i analiza do teczki na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z rozporządzeniem z 2018 r.
Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego (2019-07-11)
Moje sprawozdanie ze stażu na dyplomowanie do planu z 2016 r. Staż zakończony 31.05.2019 r.