Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1950

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2017-09-21)
Plan rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zatwierdzony do realizacji przez dyrekcję.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w ramach stażu uzupełniającego (2017-09-13)
Publikacja zwiera cele i zadania do realizacji przez nauczyciela w czasie stażu uzupełniającego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2017-09-12)
Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, bibliotekarz.
Plan rozwoju zawodowego (2017-08-26)
Plan nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (edukacja wczesnoszkolna).
Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego (2017-08-25)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, realizowany w Zespole Szkół w Łukawcu (województwo podkarpackie). Plan opracowany przez nauczyciela przyrody, biologii i chemii.
Plan rozwoju zawodowego 1 5,0 (2017-08-22)
Plan rozwoju zawodowego - edukacja wczesnoszkolna
Plan rozwoju nauczyciela dyplomowanego (2017-08-20)
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Mentoring pomiędzy nauczycielami 1 1,0 (2017-08-09)
Badania wskazują, że istnieje zależność pomiędzy współpracą nauczycieli a osiągnięciami uczniów oraz że nauczyciele, którzy otrzymali wsparcie od bardziej doświadczonych kolegów, rzadziej rezygnują z pracy w zawodzie. Dlatego celem mentoringu ...
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2017-07-17)
Plan rozwoju nauczyciela zajęć komputerowych i matematyki.
Opis przypadku (2017-07-17)
Opis i analiza przypadku ucznia z trudnościami wychowawczymi po traumatycznych przeżyciach.