Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1929

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (2017-06-20)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego (2017-06-16)
Plan rozwoju nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.
Plan rozwoju zawodowego (2017-06-13)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sprawozdanie 3 5,0 (2017-06-13)
Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopie zawodowy nauczyciela dyplomowanego 2017.
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego (2017-06-12)
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Szkoła podstawowa - język polski, biblioteka.
Prezentacja "Wypalenie zawodowe" (2017-06-11)
Prezentacja zawiera slajdy dotyczące tematu wypalenia zawodowego nauczycieli.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2017-06-11)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks do planu spowodowany zamianą stanowiska z nauczyciela wspomagającego na nauczyciela przedmiotu.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2017-06-11)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Nauczyciel wspomagający, nauczyciel geografii.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2017-06-07)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego (2017-06-05)
Plan rozwoju nauczyciela matematyki, zajęć komputerowych, pedagoga szkolnego.