Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2034

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2018-06-18)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego dla uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (2018-06-17)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego - dyplomowany (2018-06-17)
Plan rozwoju zawodowego pedagoga - nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, zatrudnionego w Szkole Podstawowej Specjalnej.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego (2018-06-17)
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel informatyki i nauczyciel bibliotekarz.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego ubiegającego się o status zawodowy nauczyciela dyplomowanego. (2018-06-16)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego (2018-06-14)
Plan rozwoju zawodowego (nauczyciel mianowany).
Plan rozwoju zawodowego (2018-06-14)
Plan rozwoju zawodowego (nauczyciel mianowany).
Plan rozwoju zawodowego - dyplomowany (2018-06-13)
Plan rozwoju zawodowego psychologa - nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, zatrudnionego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty 1 5,0 (2018-06-13)
Projekt opracowany przez opiekuna stażu, dotyczy realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, zatrudnionego jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel informatyki i techniki (2018-06-10)
Publikacja zawiera plan rozwoju zawodowego nauczyciela uczącego w szkole podstawowej informatyki, techniki, będącego wychowawcą klasy. Zawiera opis treści niezbędnych do podniesienia kwalifikacji. W tabelach opisane zostały formy realizacji zadań i ...