Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2098

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. (2019-04-15)
Data odbywania stażu: 01.09.2016 r.- 31.05.2019 r.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowego. (2019-04-15)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowego
Plan rozwoju zawodowego. (2019-04-15)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego. (2019-04-12)
Opis planu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego n-la w-f.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego: Kontraktowy-Mianowany. (2019-04-09)
S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Czas trwania stażu: ...
Studium przypadku. (2019-04-02)
w załączeniu przesyłam studium przypadku dziecka z podejrzeniem autyzmu, praca pokazuje proces diagnostyczny oraz zaplanowanie wielospecjalistycznej terapii.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego. (2019-03-31)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - germanisty - ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego (2019-03-22)
Witam. Publikuję moje sprawozdanie na stopień nauczyciela dyplomowanego dla przyrodnika i katechety.
Program pracy z uczniem na zajęciach świetlicowych podnoszący kulturę języka. (2019-03-18)
Program ma na celu podniesienie dbałości o kulturę języka uczniów. Uczniowie poprzez różnego rodzaju gry w miłej atmosferze pracują nad poprawą sposobu wypowiadania się.
Plan rozwoju zawodowego. (2019-03-16)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego- edukacja wczesnoszkolna.