Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2193

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2019-10-17)
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju nauczyciela stażysty (2019-10-17)
uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowanego
Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanego nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej. (2019-10-14)
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień 30.08.2019r.) Zawiera opis wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela ...
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego. 1 1,0 (2019-10-02)
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej ,pracującą w Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela 1 5,0 (2019-10-01)
Przedstawiam - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (2019-09-30)
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Tomasz Kulczycki Nazwa i adres placówki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. ...
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2019-09-29)
Plik zawiera plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel języka polskiego, plastyki i nauczyciel współorganizujący
Studium przypadku- praca z uczniem zdolnym w słabej grupie językowej (2019-09-24)
Analiza przypadku- praca z uczniem zdolnym w słabej językowo klasie na lekcjach języka angielskiego
Studium przypadku- praca z uczniem z niedosłuchem (2019-09-24)
Analiza przypadku- praca z uczniem z niedosłuchem na lekcjach języka angielskiego
Plan rozwoju zawodowego 3 4,7 (2019-09-07)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego