Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 159

Karta pracy-Porównanie właściwości kwasu mrówkowego i octowego. (2019-01-24)
Karta pracy wyrobi w uczniach umiejętność zapisywania równań reakcji chemicznych , którym ulegają kwasy: mrówkowy i octowy oraz uzmysłowi im praktyczne ich zastosowanie.
Estry- karta pracy do nauki chemii w klasie ósmej. (2019-01-10)
Estry są grupą związków chemicznych, które wykorzystujemy w życiu codziennym. Jedne z nich są wspaniałymi dodatkami do różnorodnych produktów, inne zaś są toksyczne lub szkodliwe. Struktura chemiczna estrów, reakcje ich ...
Wskazówki w nauczaniu chemii w klasach siódmych dla uczniów z dysleksją oraz z trudnościami w nauce. (2019-01-10)
Wskazówki dla nauczyciela w nauczaniu chemii w szkole podstawowej dla uczniów z dysleksją oraz z trudnościami w nauce pozwalające dostosować metody pracy do różnorodnych zaleceń.
Wzory i nazwy soli. (2018-10-29)
Krótki sprawdzian o solach dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Zanim przejdziemy do realizacji tematów z metod otrzymywania soli , możemy sprawdzić w jakim zakresie uczniowie opanowali wzory i nazewnictwo ...
Konspekt lekcji "Witamina C" (2018-07-11)
Konspekt lekcji z chemii o witaminie C i jej właściwościach, do wykorzystania na zajęciach kółka chemicznego w szkole podstawowej.
Powietrze (2018-05-19)
Projekt uczniowski długoterminowy.
Sprawozdanie z realizacji innowacji (2018-05-05)
Krótkie sprawozdanie.
Składniki pokarmowe karta pracy (2018-05-05)
Krzyżówka i rebusy na lekcje dodatkowe.
Projekt edukacyjny : Recykling - nasze rady na odpady 1 5,0 (2018-04-04)
Cel główny projektu to kształtowanie świadomości uczniów na temat odpadów - od zagrożeń dla środowiska, poprzez ich segregacje i recykling. Projekt realizowany w szkole specjalnej.
Karta pracy - Porównanie właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych (2018-02-17)
Karta pracy umożliwi zebrać najważniejsze wiadomości dotyczące właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych a także da możliwość oceny ich podobieństw i różnic.