Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 156

Wzory i nazwy soli. (2018-10-29)
Krótki sprawdzian o solach dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Zanim przejdziemy do realizacji tematów z metod otrzymywania soli , możemy sprawdzić w jakim zakresie uczniowie opanowali wzory i nazewnictwo ...
Konspekt lekcji "Witamina C" (2018-07-11)
Konspekt lekcji z chemii o witaminie C i jej właściwościach, do wykorzystania na zajęciach kółka chemicznego w szkole podstawowej.
Powietrze (2018-05-19)
Projekt uczniowski długoterminowy.
Sprawozdanie z realizacji innowacji (2018-05-05)
Krótkie sprawozdanie.
Składniki pokarmowe karta pracy (2018-05-05)
Krzyżówka i rebusy na lekcje dodatkowe.
Projekt edukacyjny : Recykling - nasze rady na odpady 1 5,0 (2018-04-04)
Cel główny projektu to kształtowanie świadomości uczniów na temat odpadów - od zagrożeń dla środowiska, poprzez ich segregacje i recykling. Projekt realizowany w szkole specjalnej.
Karta pracy - Porównanie właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych (2018-02-17)
Karta pracy umożliwi zebrać najważniejsze wiadomości dotyczące właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych a także da możliwość oceny ich podobieństw i różnic.
„Substancje użyteczne w walce z chorobami”- konspekt lekcji (2018-01-30)
Publikację stanowi scenariusz lekcji z chemii dla klasy 1 szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym. Lekcja poświęcona jest usystematyzowanoiu wiedzy na temat popularnych leków i ich działaniu na organizm człowieka. Zawiera ...
Węglowodory - sprawdzian 1 5,0 (2017-08-19)
Zadania dotyczą zagadnień z węglowodorów: np.nazewnictwo, zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych, półstrukturalnych, właściwości, itp.
Woda - sprawdzian (2017-08-19)
Sprawdzian dotyczący rodzajów roztworów, budowy cząsteczki wody, stężenia procentowego roztworu, itp.