Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 176

Efektywne metody i techniki uczenia się. (2019-03-24)
Przedstawienie kilku ciekawych metod i technik efektywnego uczenia się w oparciu o książkę ,,Włam do mózgu" R. Kotarskiego.
Czynniki wpływające na skuteczność uczenia. (2019-03-04)
Jest to referat ukazujący, jakie warunki musza być spełnione, aby skutecznie przekazywać wiedzę.
Dysleksja a nauka języków obcych. (2019-02-13)
Pracując 19 lat w szkole jako nauczyciel języków obcych (język niemiecki i język rosyjski ) zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole średniej, bez przerwy spotykam się z problemem ...
Dziecko nadpobudliwe - jak sobie radzić. (2019-02-10)
„Dziecko nadpobudliwe - jak sobie radzić”.
Rola środków dydaktycznych w nauczaniu. (2019-02-10)
Rola środków dydaktycznych w nauczaniu.
Informacja zwrotna w nauczaniu podstawą rozwoju jednostki (2019-01-17)
Artykuł porusza temat znaczenia i roli informacji zwrotnej w procesie nauczania oraz uczenia się. Jak informacja zwrotna powinna być skonstruowana aby uczeń jak najwięcej z niej skorzystał i jak współczesna ...
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dysortografia (2018-11-11)
Przebieg zajęć specjalistycznych/ zajęcia korekcyjno kompensacyjne/ dla dysortografików, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Gra - Savoir vivre (2018-10-07)
Idealna na godzinę wychowawczą. Uczniowie grają maksymalnie w 5 osobowych drużynach. Potrzebne będą pionki (zabawki z jaj z niespodzianką, kapsle, monety groszowe) i po 1 kostce do gry na drużynę. ...
Organizacja czasu wolnego klasa 0-III 1 5,0 (2018-08-31)
Organizacja czasu wolnego klasa 0-III.
Rozwijanie kompetencji czytelniczych (2018-07-04)
Rozwijanie kompetencji czytelniczych.