Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1258

Pedagogizacja rodziców. Praca wyrównawcza z dzieckiem w przedszkolu o słabej sprawności manualnej. (2017-02-18)
Artykuł zawiera rolę zajęć wyrównawczych i rodzaje ćwiczeń dla dziecka o słabej sprawności manualnej. Pedagogizację z rodzicami przeprowadziłam po obserwacji wstępnej w miesiącu październiku.
Przeciwdziałanie mowie nienawiści (2017-02-09)
Jest to scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą, lub dwóch godzin, dla młodzieży gimnazjalnej. W obecnej chwili nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez dostępu do sieci. Młodzież szczególnie dużo czasu korzysta z ...
Stefan Mantaj przykład zbrodni katyńskiej (2017-02-06)
Stefan Mantaj przykład zbrodni katyńskiej.
Plan pracy wychowawczej w klasie szóstej (2017-02-06)
Plan pracy wychowawczej w klasie szóstej.
Wielokulturowe Szkoły Wzmacnianie Kulturowej i Językowej Skarbnicy Europy przy Współudziale Nauczycieli (2017-02-03)
Czy wiedzą Państwo, czym są klasy wielokulturowe? Jeśli choć przez chwilę zawahali się Państwo z odpowiedzią, to warto odwiedzić stronę projektu Wielokulturowe Szkoły, która poświęcona jest wielokulturowości w edukacji szkolnej.
Elektryczność prezentacja (2017-02-01)
Elektryczność. Instalacja elektryczna, zasady bezpieczeństwa, ekologia. Prezentacja na lekcję zajęć technicznych w szkole podstawowej.
Program edukacyjno-wychowawczy "Ja i moje emocje" (2017-01-19)
Program, którego celem jest wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym przy wykorzystaniu tekstów literackich.
Grzeczność na co dzień - Utrwalamy zwroty grzecznościowe (2017-01-18)
Scenariusz zajęć świetlicowych w internacie dla dzieci niesłyszących "Grzeczność na co dzień".
Materiały do scenariusza "Z gwarą myśliwską za pan brat"cz.1 (2017-01-13)
Materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć kółka przyrodniczego "Z gwarą myśliwską za pan brat".
Scenariusz kółka przyrodniczego "Z gwarą myśliwską za pan brat" (2017-01-13)
Scenariusz kółka przyrodniczego dla klas I-III. Tematem są wybrane wyrażenia z gwary myśliwskiej i rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt leśnych.