Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1326

Plan pracy wychowawczej dla klasy V - rok szkolny 2017/2018 (2018-02-18)
Plan pracy wychowawczej dla klasy V szkoły podstawowej uwzględniający sferę psychiczną, społeczną, fizyczną i aksjologiczną. SFERA PSYCHICZNA Część: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej. SFERA SPOŁECZNA Część: Budowanie świadomości ...
Konspekt zajęć świetlicowych "Ulubione zwierzątka" (2018-02-05)
Konspekt zajęć świetlicowych"Ulubione zwierzątka" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone techniką origami płaskie z koła.
Konspekt zajęć świetlicowych "Ramka dla babci i dziadka" (2018-02-05)
Konspekt ciekawych zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Szkolna Kuźnia Telentów (2018-01-25)
Szkolna Kuźnia Talentów opiekuje się uczniami, którzy swoje szczególne uzdolnienia rozwijają w różnych kółkach zainteresowań. Uczniowie mają możliwość rozwijania i udoskonalania umiejętności oraz ich prezentowania w szkole jak i na ...
Scenariusz studniówkowy 1 1,0 (2018-01-25)
Scenariusz dla wszystkich, który uczą w szkołach ponadgimnazjalnych i muszą zorganizować studniówkę.
Szkolny rzecznik praw ucznia (2018-01-25)
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia zajmuje się przede wszystkim przestrzeganiem oraz egzekwowaniem praw ucznia. Ponadto ma zwiększać świadomość prawną wśród uczniów i nauczycieli poprzez współpracę z władzami szkoły, władzami samorządowymi oraz ...
Naród, mniejszości narodowe i etniczne - karta pracy do atlasu z wiedzy o społeczeństwie (2018-01-18)
Karta pracy do atlasu z wiedzy o społeczeństwie z Nowej Ery - Naród, mniejszości narodowe i etniczne dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
"Witaj Święty Mikołaju" (2018-01-10)
Scenariusz imprezy mikołajkowej w bursie.
Technika sprawdzian z działu ,,Rysunek Techniczny'' Operon (2018-01-09)
Sprawdzian idealny na sprawdzenie wiadomości o rysunku technicznym.
Pedagogika serca - M. Łopatkowa (2018-01-03)
Pedagogika serca, to nurt współczesnej pedagogiki opracowany na podstawie dzieł naukowych, wieloletniej praktyki pedagogicznej, materiałów Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Towarzystwa Pomocy Młodzieży, w głównej mierze także obserwacji życia codziennego ...