Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1464

Plan pracy wychowawcy - klasa V (2019-07-09)
Plan pracy wychowawcy - klasa V
TV23 - Innowacja pedagogiczna (2019-07-09)
nowatorskie rozwiązanie programowe scalające wiadomości i umiejętności zdobyte na kilku przedmiotach nauczania w klasach 4-8, a przede wszystkim wdrażające wszystkie kompetencje kluczowe, na które kładzie nacisk współczesna edukacja
Plan lekcji wychowawczych (2019-07-02)
Plan godzin wychowawczych w kl. 7a Katolickiej Szkoły Podstawowej w Piszu
Bajka logopedyczna z głoską L. (2019-06-17)
Bajka logopedyczna z głoską L.
Bajka logopedyczna z głoskami szumiącymi (2019-06-17)
Bajka logopedyczna z głoskami szumiącymi
Zdrowe odżywianie. (2019-06-17)
Edukacja zdrowotna jest elementem całego procesu wychowania. To nie tylko przekazywanie wiedzy ale przede wszystkim wyposażenie ucznia w umiejętności i nawyki, które pomogą mu ją wykorzystać
Materiały na lekcje z wychowawcą, edukację obywatelską, europejską i medialną. (2019-06-15)
Pod podanym niżej linkiem znajduje się publikacja z dostępnymi materiałami, które można wykorzystać w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej na zajęciach z wychowawcą, lekcjach wiedzy o społeczeństwie czy też ...
Scenariusz lekcji techniki w klasie 4. (2019-06-08)
Scenariusz został opracowany dla uczniów klasy 4 chcących uzyskać kartę rowerową
Program zajęć muzykoterapeutycznych MUZA wspierających proces terapeutyczno-resocjalizacyjny wychowanków w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku. (2019-06-05)
Wykorzystując swoje zdolności i pasje, od wielu lat próbuję aktywnie działać na polu muzycznym. W trakcie pracy w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku obserwuję wychowanków niedostosowanych społecznie i stwierdzam, że istnieje ...
Wolontariat- służba na rzecz innych. (2019-06-04)
Zajęcia maja na celu: • zapoznanie uczniów z terminem wolontariat • przedstawienie kim jest wolontariusz • uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych