Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1250

Materiały do scenariusza "Z gwarą myśliwską za pan brat"cz.1 (2017-01-13)
Materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć kółka przyrodniczego "Z gwarą myśliwską za pan brat".
Scenariusz kółka przyrodniczego "Z gwarą myśliwską za pan brat" (2017-01-13)
Scenariusz kółka przyrodniczego dla klas I-III. Tematem są wybrane wyrażenia z gwary myśliwskiej i rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt leśnych.
Scenariusz I Międzyszkolnego Konkursu Prozdrowotnego pt." Razem w zdrowiu i przyjaźni" (2017-01-02)
Scenariusz I Międzyszkolnego Konkursu Prozdrowotnego pt." Razem w zdrowiu i przyjaźni" dla uczniów klas 2.
Blok - "Bajka Lekarstwem na lęk" (2016-12-31)
Blok - "Bajka Lekarstwem na lęk" zawiera propozycje bajek terapeutycznych.
Blok - "Stop Agresji I Przemocy" (2016-12-31)
Blok - "Stop Agresji I Przemocy" zawiera propozycje różnych działań profilaktycznych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zminimalizowania zachowań agresywnych.
Konspekt do zajęć pozalekcyjnych (2016-12-31)
Konspekt do zajęć pozalekcyjnych ,,Zwyczaje andrzejkowe w świetlicy szkolnej”.
Scenariusz uroczystego przyjęcia nowych dzieci do świetlicy szkolnej. (2016-12-31)
Pasowanie na Świetlika - scenariusz uroczystego przyjęcia nowych dzieci do świetlicy szkolnej.
Program edukacyjno-wychowawczy "Zdrowie i kultura-zawsze w parze" dla uczniów klas 1-3 (2016-12-31)
Program edukacyjno-wychowawczy "Zdrowie i kultura-zawsze w parze" dla uczniów klas 1-3. Podstawowym celem tego programu jest zdobycie przez uczniów umiejętności dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowywania się ...
Regulamin konkursu "Pani Zima" (2016-12-31)
Regulamin konkursu "Pani Zima" skierowany dla uczniów klas 1-4 uczęszczających na zajęcia świetlicowe.
Regulamin konkursu plastycznego "Moje ulubione warzywa i owoce" (2016-12-31)
Regulamin konkursu plastycznego "Moje ulubione warzywa i owoce" skierowany do uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlicy.