Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1301

Scenariusz lekcji w klasach I-III "Pierwsza pomoc przedmedyczna" (2017-07-04)
W załączeniu przedstawiam scenariusz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia są adresowane dla młodszej grupy dzieci (klasy I-III) szkoły podstawowej. Lekcje zostały przeprowadzone z użyciem fantomów, ilustracji, jak również odpowiednich ...
Co czuję, gdy...? - rozpoznawanie emocji - lekcja wychowawcza (2017-07-02)
Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania emocji swoich oraz innych osób. W wyniku realizacji zajęć uczeń: • zna podstawowe emocje towarzyszące nam w życiu, • wie, że w życiu towarzyszą ...
Scenariusz zajęć "Kobiecość i męskość - nasze wyorbażenia" (2017-06-29)
Scenariusz zajęć na lekcję wychowawczą.
Raport z ewaluacji wewnętrznej (2017-06-11)
Raport z ewaluacji wewnętrznej.
Konspekt do filmu (2017-06-11)
Konspekt do filmu.
Regulamin konkursu plastycznego (2017-06-11)
Regulamin konkursu plastycznego.
Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy z Edukacji dla bezpieczeństwa oraz Karta zgłoszenia uczestnika konkursu (2017-05-31)
Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy z Edukacji dla bezpieczeństwa oraz karta zgłoszenia do uczestnictwa w szkolnym w gminnym konkursie wiedzy z Edukacji dla bezpieczeństwa, organizowanym przez Gimnazjum im. dr. Maksymiliana Krybusa ...
Regulamin szkolnego konkursu wiedzy z edukacji dla bezpieczeństwa (2017-05-31)
Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum.
Scenariusz lekcji wychowawczej "Prawa człowieka" (2017-05-30)
Scenariusz lekcji wychowawczej "Prawa człowieka".
Scenariusz lekcji wychowawczej "Komunikacja" (2017-05-30)
Scenariusz lekcji wychowawczej "Komunikacja" w szkole ponadgimnazjalnej.