Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1461

Bajka logopedyczna z głoską L. (2019-06-17)
Bajka logopedyczna z głoską L.
Bajka logopedyczna z głoskami szumiącymi (2019-06-17)
Bajka logopedyczna z głoskami szumiącymi
Zdrowe odżywianie. (2019-06-17)
Edukacja zdrowotna jest elementem całego procesu wychowania. To nie tylko przekazywanie wiedzy ale przede wszystkim wyposażenie ucznia w umiejętności i nawyki, które pomogą mu ją wykorzystać
Materiały na lekcje z wychowawcą, edukację obywatelską, europejską i medialną. (2019-06-15)
Pod podanym niżej linkiem znajduje się publikacja z dostępnymi materiałami, które można wykorzystać w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej na zajęciach z wychowawcą, lekcjach wiedzy o społeczeństwie czy też ...
Scenariusz lekcji techniki w klasie 4. (2019-06-08)
Scenariusz został opracowany dla uczniów klasy 4 chcących uzyskać kartę rowerową
Program zajęć muzykoterapeutycznych MUZA wspierających proces terapeutyczno-resocjalizacyjny wychowanków w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku. (2019-06-05)
Wykorzystując swoje zdolności i pasje, od wielu lat próbuję aktywnie działać na polu muzycznym. W trakcie pracy w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku obserwuję wychowanków niedostosowanych społecznie i stwierdzam, że istnieje ...
Wolontariat- służba na rzecz innych. (2019-06-04)
Zajęcia maja na celu: • zapoznanie uczniów z terminem wolontariat • przedstawienie kim jest wolontariusz • uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych
Sprawy międzynarodowe- powtórzenie wiadomości. (2019-05-30)
Lekcja powtórzeniowo- utrwalająca z wiedzy o społeczeństwie do klasy ósmej.
Konspekt z surdologopedii. (2019-05-29)
przykładowy konspenk zajęć dla dziecka z niedokształceniem mowy z powodu niedosłuchu.
Anty-dyskryminacja (2019-05-28)
Lekcja o anty-dyskryminacji w oparci o materiały szkoleniowe