Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1393

Raport z ewaluacji wewnętrznej - wymaganie - Uczniowie są aktywni. Część 2. (2018-11-20)
Ponieważ cały plik zawierający raport przekraczający dopuszczalną regulaminem pojemność 500kB, podzieliłam go na dwie części. Zatem proszę pierwszej części tej publikacji pod tytułem Raport z ewaluacji wewnętrznej - wymaganie "Uczniowie ...
Raport z ewaluacji wewnętrznej - wymaganie - Uczniowie są aktywni. Część 1. (2018-11-20)
Raport zawiera krok po kroku działania zespołu nauczycieli i szczegółowy opis wszystkich badań razem z wnioskami końcowymi. Może stanowić wzór do stworzenia raportu w innych szkołach dla grup nauczycieli pracujących ...
Zajęcia integracyjne. (2018-11-20)
Zajęcia profilaktyczno- wychowawczych w klasie czwartej- Czym jest przyjaźń ?
Scenariusz lekcji wychowawczej. (2018-11-13)
Komunikacja interpersonalna, emocje, trudne sytuacje.
Scenariusz - Praca nauczyciela z uczniami w sytuacji konfliktu. 1 5,0 (2018-11-11)
Zajęcia o charakterze warsztatowym dla nauczycieli. - wzbogacenie wiedzy i warsztatu pracy nauczyciela w zakresie pracy z uczniem w sytuacji konfliktu. - stymulacja grona do aktywności, - dzielenie się z ...
Dylematy czwartoklasisty - czwarta klasa waznym momentem w kariere szkolnej ucznia. (2018-11-11)
Referat dla nauczycieli- wychowawców klas IV do pracy w obszarze współpracy z rodzicami uczniów. Materiał informacyjno-edukacyjny do samokształcenia nauczyciela i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
Zasady skutecznej wspólpracy nauczyciel- rodzice. (2018-11-11)
Materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli do pracy w obszarze skutecznej współpracy z rodzicami uczniów.
Scenariusz zajęć -Agresja we wzajemnych relacjach- przejawy, konsekwencje dla ucnziów klas VI-VIII. (2018-11-11)
Scenariusz zajęć profilaktyczno- wychowawczych z zakresu przeciwdziałania agresji wśród młodzieży , we wzajemnych relacjach, zajęcia warsztatowe.
Plan pracy wychowawczej w roku szk. 2018/2019 kl. VIII (2018-11-07)
Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji, zawiera zadania, tematy lekcji, przykładowe tematy do rozmów z rodzicami, tytuły materiałów profilaktycznych i scenariuszy zajęć z wychowawcą.
Cykl zajęć świetlicowych- Na leśnych dróżkach (2018-11-02)
Niniejsza publikacja to propozycja przeprowadzenia kreatywnych zajęć świetlicowych, które poruszają tematykę prawidłowego zachowania się w lesie i dbania o naturę. Poza ukazaniem różnorodności fauny i flory leśnej, głównym celem zajęć ...