Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 952

Terminy literackie SP. (2019-07-11)
terminy literackie w klasie 5 SP
Sprawdzian kl 5 - zdania. (2019-07-11)
zdania pojedyncze i złożone
Fleksja - sprawdzian SP (2019-07-11)
1. Co to jest fleksja? 2. Wymień nieodmienne części mowy i wymień po 2 ich przykłady
Scenariusz lekcji w klasie 4 (2019-07-03)
scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Życie jest kul...czyli anglicyzmy w j.polskim (2019-07-02)
Najczęstszą przyczyną powstawania zapożyczeń językowych, w tym anglicyzmów, jest pośpiech, który towarzyszy współczesnemu człowiekowi. Brak czasu oraz chęć precyzyjnej wypowiedzi nierzadko zmuszają nas do skorzystania z krótszych słów pochodzących z ...
Konferencja prasowa z bohaterami powieści - W 80 dni dookoła świata. (2019-06-25)
Magdalena Babiak Temat: Konferencja prasowa z bohaterami powieści „W 80 dni dookoła świata”. Cele: - Rozwijanie umiejętności wejścia w rolę bohatera, - Aktywizowanie uczniów w tok lekcji, - Powtórzenie i ...
Krzyżówka - Balladyna Juliusza Słowackiego. (2019-06-07)
Zestaw zawiera: 1. uzupełnioną wersję krzyżówki - dla nauczyciela, 2. wersję krzyżówki dla ucznia z uzupełnionym hasłem głównym oraz pytania. Krzyżówka liczy 36 haseł.
Słowotwórstwo - sprawdzian - wersja A i B. (2019-06-07)
Plik zawiera dwie wersje sprawdzianu (który można też wykorzystać jako kartę pracy do powtórzenia wiadomości). Umieszczono w nim różnorodne zadania - mi.in. tworzenie wyrazów pochodnych, wskazywania formantów, tworzenie wyrazów złożonych.
Sprawdzian ze znajomości Hymnu do miłości ojczyzny. (2019-06-07)
Plik zawiera sprawdzian, który może zostać wykorzystany także jako karta pracy na lekcji - indywidualnie lub do pracy z całą klasą. Na jego początku zamieszczony jest utwór. Zawiera różnorodne polecenia ...
Test ww - Romeo i Julia Williama Szekspira. (2019-06-07)
Plik zawiera: 1. Test wielokrotnego wyboru dotyczący treści i problematyki utworu Szekspira - do rozwiązania przez uczniów 2. Kartę odpowiedzi, na której uczeń zaznacza odpowiedzi 3. Szablon odpowiedzi dla nauczyciela ...