Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 922

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli?-analiza i interpretacja tekstu S. Sojki ,,Tolerancja’’. (2019-02-06)
Scenariusz lekcji j.polskiego w klasie 8 szkoły podstawowej.
E. Stachura, Ile missa est -analiza i interpretacja wiersza. (2019-02-06)
Scenariusz lekcji j.polskiego w klasie 8 szkoły podstawowej.
Test ze znajomości utworów Adama Mickiewicza dla klasy 8. (2019-02-03)
Test przeznaczony jest dla klasy 8 Szkoły podstawowej jako sprawdzenie wiadomości o twórczości A.Mickiewicza.
Romantyczne pary - Walentynki. (2019-01-28)
Krzyżówka dla starszych klas szkoły podstawowej - do wykorzystania np. na języku polskim. W krzyżówce występują bohaterowie literaccy.
Ćwiczenia interaktywne z języka polskiego. (2019-01-16)
Linki do ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania na lekcjach j. polskiego pracując z tablicą interaktywną.
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji języka polskiego - Nowatorstwo dramatów W. Szekspira. (2018-12-30)
Dziś w edukacji bardzo ważnym elementem jest kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych. Scenariusz lekcji poświęcony jest twórczości Williama Szekspira. Konspekt przedstawia propozycję działań na wszystkich wymaganych obszarach: - kompetencje porozumiewania ...
Odwaga- cnota wciąż aktualna? (2018-12-28)
Tekst można wykorzystać np. jako punkt wyjścia do dyskusji po omówieniu "Granicy" , wierszy Herberta lub na lekcji powtórzeniowej
Analiza porównawcza wierszy (PR). (2018-12-17)
Analiza porównawcza wierszy Sępa Szarzyńskiego " O wojnie naszej..." i St. Barańczaka "U końca wojny dwudziestoletnie". Lekcja dwugodzinna dla klasy humanistycznej w klasie III przy powtórzeniu wiadomości przed egzaminem maturalnym. ...
Test diagnostyczny - zadania typu maturalnego z jzyka polskiego. 1 5,0 (2018-12-10)
Test sprawdza rozumienie tekstu, umiejętność wykonywania różnych działań na tekście oraz świadomość językową i znajomość obowiązkowych utworów literackich.
Zadania typu maturalnego z języka polskiego. (2018-12-10)
Zadania typu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy i rozszerzony.