Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 959

Mazurek Dąbrowskiego- wiem, o czym śpiewam. (2018-11-07)
Lekcja poświęcona hymnowi narodowemu, można skorzystać z pomysłu zajęć w sposób różnorodny, w zależności od wieku uczniów i możliwości szkoły, np. dostęp do sali komputerowej.
Triada kreatywnego gimnazjalisty, czyli sztuka, coaching i TIK na lekcjach języka polskiego (2018-11-03)
Dla młodego człowieka znajdującego się na III etapie edukacyjnym najistotniejsze są m.in.: poczucie indywidualności, pragnienie doświadczania własnej podmiotowości i autonomii, twórczego realizowania siebie i zaistnienia wśród innych. Potrzeby te nieustanie ...
Konspekt lekcji języka polskiego kl. IV - Pinokio. (2018-10-28)
Lekcja pozwala na utrwalenie pojęć bohater pozytywny, negatywny, wprowadza pojęcie "metamorfoza". Jest ciekawym pomysłem na omówienie lektury, mobilizuje do autorefleksji.
Test znajomości treści lektury "Skąpiec" 1 5,0 (2018-09-07)
Test jednokrotnego wyboru (i dwa zadania otwarte) sprawdzający wiedzę uczniów nt. treści przeczytanej lektury.
Sprawdzian z części mowy 2 5,0 (2018-09-07)
Test sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia z zakresu poprawnego stosowania części mowy (z wyjątkiem czasownika) - ich rozpoznawanie, tworzenie, określanie kategorii gramatycznych i odmianę.
Jak teksty kultury ujmują problematykę wojenną? (2018-09-07)
Pomysł na lekcje podsumowujące tematykę wojenną w tekstach kultury. Zadanie mana celu pobudzenie aktywności uczniów poprzez samokształcenie oraz możliwość przywołania tekstów spoza kanonu lektur szkolnych. Każdy ma szansę przedstawić swój ...
Sprawdzian "Tajemniczy ogród" (2018-09-02)
Sprawdzian weryfikuje znajomość lektury pt. "Tajemniczy ogród". Ma formę pytań otwartych.
Jan Kochanowski "Czego chcesz od nas Panie" 1 5,0 (2018-08-23)
Scenariusz lekcji dotyczącej hymnu Jana Kochanowskiego dla uczniów gimnazjum.
Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (2018-07-19)
Plan rozwoju.
Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany (2018-06-19)
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.