Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

881-890 z 959

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV "Nie szata zdobi ... - o czym poucza czytelnika baśń 'Słowik'?" (2008-05-05)
Celem lekcji jest rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, wyszukiwanie potrzebnych informacji, wyciąganie wniosków, zachęcanie do szanowania przyrody.
Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V "Czy w stajni Augiasza są konie trojańskie, czyli mitologia w naszym języku. Związki frazeologiczne" (2008-05-05)
Celem lekcji jest bogacenie zasobu leksykalnego języka poprzez wprowadzanie związków frazeologicznych wywodzących się z mitologii. W scenariuszu zastosowano zróżnicowaną pracę na lekcji.
Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI "Historia o dużej przerwie - ćwiczenia ortograficzne" 1 (2008-05-05)
Cele lekcji służą utrwaleniu podstawowych zasad dotyczących pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, h-ch.
Pamięci Czesława Miłosza (2008-04-25)
Scenariusz poranka poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Czesława Miłosza.
Test z literatury - powtórzenie na zakończenie gimnazjum 2 4,5 (2008-04-24)
Test ułatwiający uczniom powtórzenie na zakończenie gimnazjum.
Konkurs wiedzy o rycerstwie 1 5,0 (2008-04-22)
Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów klas I gimnazjum w ramach projektu "Wokół średniowiecza". Zadania testowe uczniowie mogą wykonywać indywidualnie lub w trzyosobowych drużynach klasowych.
Pieniądze - test próbny dla klasy szóstej wraz z kartoteką 1 5,0 (2008-04-21)
Test próbny dla klasy szóstej opracowany według standardów wymagań oraz kartoteka do testu.
Regulamin konkursu "Najlepszy prezenter telewizyjny" 1 1,0 (2008-04-21)
Konkurs języka polskiego dla uczniów kl. V 2007. "Najlepszy prezenter telewizyjny?" Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie języka ojczystego poprzez zachęcenie ich do redagowania wypowiedzi dziennikarskiej i ...
Sprawdzian ze słowotwórstwa w gimnazjum 3 1,7 (2008-04-21)
Sprawdzian można przeprowadzić w dowolnej klasie gimnazjum po omówieniu zagadnień ze słowotwórstwa.
Biblia - dzieło nieśmiertelne - sprawdzian 1 1,0 (2008-04-21)
Sprawdzian obejmuje materiał z Biblii w gimnazjum. Może być przeprowadzony wśród uczniów klas III jako powtórka przed egzaminem.