Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1515

Dzień Języków Obcych w szkole technicznej. (2019-02-12)
Artykuł przedstawiający kilka pomysłów na organizację DJO z wykorzystaniem umiejętności kształconych w różnych typach techników: logistycznym, informatycznym, organizacji reklamy.
Ankieta na zakończenie pracy z programem. (2019-01-31)
Ankieta dla uczestników zajęć pozalekcyjnych
Ankieta oceniająca jakość prowadzonych zajęć. (2019-01-31)
Ankieta dla uczestników zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego
Innowacja pedagogiczna - Kultura krajów anglojęzycznych jako istotny element nauki języka angielskiego. 1 5,0 (2019-01-27)
Program innowacji zajęć pozalekcyjnych łączy wprowadzanie elementów kultury krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz realizacją projektu o kulturze na platformie etwinning.
How does it taste? (2019-01-20)
Scenariusz lekcji języka angielskiego w gastronomii. Szkolnictwo specjalne.
Readers in the classroom. (2019-01-10)
Jest to scenariusz lekcji mający na celu zainteresowanie uczniów niektórymi aspektami brytyjskiej kultury i tradycji poprzez analizę uproszczonej wersji książki "How to be an Alien". Ćwiczenia rozwijające umiejętność wypowiadania się, ...
Praca klasowa. (2018-12-13)
Praca klasowa.
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. (2018-12-08)
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasady ogólne.
Ankieta ewaluacyjna. (2018-12-03)
Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli języka niemieckiego kierowana do uczniów.
Metoda aktywizująca na lekcji języka angielskiego. Gra językowa - Film guessing game. (2018-11-29)
Celem zastosowania tej metody aktywizującej na lekcji angielskiego jest przełamanie bariery językowej uczniów oraz rozwijanie płynności wypowiadania się w języku angielskim. Gra odbywa się w swobodnej atmosferze, co sprzyja procesowi ...