Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 961

Powtórzenie do egzaminu ósmoklasisty - pierwiastki (2019-02-06)
Kartkówka z działu pierwiastki złożona z zadań typowych na egzaminie ósmoklasisty.
Test ósmoklasisty 2019 2 5,0 (2019-01-29)
Zebrałem kilka zadań i tak powstał test dla uczniów klasy ósmej. Został on przeprowadzony w Katolickiej Szkole Podstawowej w Płocku.
Pierwiastek arytmetyczny - sprawdzian wiadomości. (2019-01-23)
Sprawdzian z działu "Pierwiastek arytmetyczny", przygotowany jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczących się w klasie pierwszej szkoły branżowej.
Szkolna Liga Zadaniowa (2019-01-21)
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, których na zakończenie szkoły podstawowej czeka egzamin, chcę pomóc im wyrównać zaległości w nauce oraz podnieść sprawność rachunkową. Jest to bardzo ważne, gdyż na egzaminie, uczeń ...
Matematyczne potyczki z ekologią. 1 5,0 (2019-01-21)
Uczeń, choć poznaje różne wzory, uczy się zamiany jednostek, obliczeń procentowych, to nie zawsze ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w konkretnej sytuacji. Obserwacja pracy uczniów na zajęciach i wyniki sprawdzianów, ...
Suma miar kątów w trójkątach. 1 5,0 (2019-01-16)
Konspekt lekcji przeznaczony dla uczniów klasy 5.
Doskonalenie umiejętności obliczania pola i obwodu koła. (2019-01-16)
Konspekt lekcji przeznaczony dla uczniów klasy 8 na lekcję utrwalającą lub powtórzeniową.
Zadania matematyczne różne. (2019-01-16)
Zbiór zadań matematycznych różnych.
Zapis liczb trzycyfrowych. (2019-01-16)
Zadania.
Zapis liczb rzymskich. (2019-01-16)
Zadania dotyczące zapisu liczb rzymskich.