Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 935

Pole równoległoboku i rombu. (2018-11-27)
Przypomnienie i utrwalnie wiadomości o polach równoległoboku i rombu, wyprowadzenie wzorów na pole równoległoboku i rombu.
Konkurs matematyczny kl.6 "Procenty - 100 na 100" (2018-11-18)
Konkurs przeznaczony dla klas 6. Napisany w ramach projektu "Polska Niepodległa". Arkusz zawiera 100 przykładów obliczania procentu danej liczby.
Działania na potęgach i pierwiastkach (2018-11-16)
Lekcja powtórzeniowa dotycząca działań na potęgach i pierwiastkach dla uczniów klasy ósmej.
Scenariusz konkursu matematycznego dla klasy 5-6 (2018-11-15)
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 lub 6. W zabawowej formie uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Uczniowie lubią rywalizować ze sobą, więc konkursy wzbudzają ich zainteresowanie i ...
Potęga o wykładniku naturalnym - konspekt lekcji matematyki (2018-10-30)
Konspekt lekcji napisany dla uczniów klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku i zrealizowany w październiku 2018r.
Na matematyce o historii (2018-10-08)
Propozycja zadań matematycznych związanych tematycznie z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości dla klas IV - V lub VIII - III G
Przesunięcia wykresów funkcji wymiernej wzdłuz osi OY (2018-10-07)
Scenariusz lekcji matematyki dla klasy II liceum - poziom podstawowy. Lekcja z wykorzystaniem apletu wykonanego w programie GeoGebra. Scenariusz lekcji zawiera również kartę pracy dla ucznia.
Mnożenie potęg o tych samych podstawach. 1 5,0 (2018-10-07)
Poznanie wzoru na iloczyn potęg o tych samych podstawach oraz integrowanie wiedzy matematycznej z wiedzą z innych przedmiotów.
Trening czyni mistrza – rozwiązywanie równań i nierówności (2018-10-06)
Scenariusz lekcji dla klasy VIII szkoły podstawowej lub III gimnazjum przeznaczony do doskonalenia umiejętności rozwiązywania równań i nierówności na zajęciach dodatkowych np. na kółku matematycznym.
Scenariusz lekcji matematyki kl.5 z wykorzystaniem TIK (2018-09-14)
Scenariusz lekcji matematyki w klasie 5 szkoły podstawowej dotyczący wprowadzenia pojęcia średniej arytmetycznej. Wykorzystuję nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne na początku zajęć, aby usprawnić sprawność rachunkową. Zaplanowany przebieg lekcji angażuje ...