Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 92

Fryderyk Chopin - prezentacja multimedialna 23 4,7 (2010-02-01)
Prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina została wykonana w związku z obchodami 200 rocznicy urodzin Chopina. Można ją wykorzystać na lekcjach muzyki i nie tylko.
Autorski program nauczania z przedmiotu Zajęcia Artystyczne (muzyka) 19 4,5 (2009-09-21)
Program ten powstał z kilku innych programów, jest zgodny z nową podstawą programową i może służyć jako bazo do nauczania przedmiotu Zajęcia artystyczne (muzyka).
Scenariusz próby kółka muzycznego 4 (2008-06-05)
Scenariusz zajęć zespołu wokalno - instrumentalnego jest przedstawieniem przeprowadzonej próby, przygotowującej zespół do konkursu piosenki ludowej.
Barok prezentacja 7 3,5 (2010-03-09)
Prezentacja multimedialna dotycząca Baroku.
Pieśni patriotyczne 3 5,0 (2011-11-07)
Prezentacja tekstów niektórych pieśni o charakterze patriotycznym.
Mała orkiestra - zabawy z muzyką 3 4,5 (2008-08-28)
Mała orkiestra - zabawy z muzyką.
Scenariusz zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii 2 5,0 (2010-02-22)
Zajęcia muzyczne prowadzone z elementami muzykoterapii pozwalają na rozładowanie napięć i wyciszenie dziecka.
Dyplom za udział w festiwalu piosenki 2 2,0 (2009-05-18)
Dyplom za udział w festiwalu piosenki, ale może być po korekcji użyty do innych konkursów.
Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem muzyki a uczniami 1 (2010-03-01)
Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem muzyki a uczniami.
Scenariusz Festiwalu Piosenki o Miłości 1 (2010-05-26)
Scenariusz Festiwalu Piosenki o Miłości "Od serca do serca", imprezy, która odbyła się w mojej placówce z okazji Walentynek. Doskonała okazja do zaprezentowania uczniowskich umiejętności wokalnych oraz językowych, korelacja miedzyprzedmiotowa.