Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 936

Zajęcia kreatywne w klasach drugich – warto czy nie warto? (2019-06-23)
Zajęcia przyniosły oczekiwane efekty. Uczniowie nie tylko pogłębili swą wiedzę i umiejętności matematyczne, ale nauczyli się również korzystać z różnych źródeł informacji, uwierzyli w swoje możliwości.
Kocham czytać... Opracowanie lektur. Cudaczek - Wyśmiewaczek (2019-06-21)
Przedstawione opracowania stanowią scenariusze zajęć do pracy z lekturą. Obok podstawowych elementów konspektu, zawierają gotowe materiały do wykorzystania na lekcjach w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Kocham czytać...Cudaczek - Wyśmiewaczek streszczenie (2019-06-21)
Przedstawione opracowania stanowią scenariusze zajęć do pracy z lekturą. Obok podstawowych elementów konspektu, zawierają gotowe materiały do wykorzystania na lekcjach w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Konspekt zajęć: Antarktyda - kraina lodu (2019-06-13)
Konspekt zajęć dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej - klasa III. (2019-06-03)
Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej - klasa III
Program wspierający rozwój dziecka zagrożonego dysleksją. (2019-06-02)
Program dla ucznia klasy drugiej szkoły podstawowej zawiera charakterystykę ucznia (mocne strony i trudności), cele, metody i treści programowe.
Zarys własnych doświadczeń związanych z opanowaniem przez uczniów umiejętności wynikających z podstawy programowej wychowania fizycznego po klasie I szkoły podstawowej. (2019-06-01)
Chciałabym przekonać się czy umiejętności, które wynikają z podstawy programowej wychowania fizycznego po ukończeniu klasy I szkoły podstawowej, zostały w satysfakcjonujący dla mnie sposób opanowane przez uczniów mojej klasy.
W bibliotece - karta pracy - rzeczowniki. (2019-05-30)
W bibliotece - karta pracy - rzeczowniki
Cztery Pory Roku - Pani Zima - regulamin konkursu. (2019-05-30)
Regulamin konkursu plastycznego
Kartka z niespodzianką na Boże Narodzenie - regulamin konkursu. (2019-05-30)
Regulamin konkursu plastycznego