Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 884

Dziecięcy świat uczuć i emocji. (2019-03-12)
Prezentowany Program zajęć socjoterapeutycznych składa się z zestawu gier i zabaw o ustalonych celach i przebiegu. Skonstruowany został w ten sposób, by znalazły się w nim elementy sytuacji korygujących szeroki ...
Mała Liga - test. 1 5,0 (2019-03-06)
Przedstawiam test, w którym dobrałam zadania dla uczniów klas III. Zadania sięgają różnych obszarów aktywności matematycznych. Test może posłużyć do wyłonienia kandydatów do konkursów matematycznych w klasach III i IV. ...
Wpływ problemu alkoholowego na funkcjonowanie rodziny. (2019-02-28)
Artykuł mówi o tym co odczuwa dziecko,które wychowuje się w rodzinie z problemem alkoholowym oraz jakie ma to duże znaczenie dla jego rozwoju.
Scenariusz spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka. (2019-02-26)
Scenariusz do wykorzystania w Dniu Babci i Dziadka. Uczy miłości i szacunku do najstarszych członków rodziny.
Scenariusz - Święto Pluszowego Misia. (2019-02-23)
Scenariusz zajęć w klasach I - III do wykorzystania z okazji Święta Pluszowego Misia"
Jak zachęcić uczniów do czytania? (2019-02-23)
Artykuł ukazuje w jaki sposób zachęcić dzieci z klas młodszych do czytania w domu.
Sprawdzian z edukacji przyrodniczej klasa 3. 1 5,0 (2019-02-20)
Sprawdzian z edukacji przyrodniczej sprawdzający znajomość następujących zagadnień: żywioły i zagrożenia z nimi związane, budowa kwiatu, znajomość numerów alarmowych, proces powstawania owocu, zapylenie, budowa owada oraz znajomość parków narodowych.
Sprawdzian z edukacji polonistycznej klasa 2. 2 5,0 (2019-02-20)
Sprawdzenie wiadomości i umiejętności w zakresie: przeliczania głosek, sylab i liter w wyrazach, rozróżniania rzeczowników i czasowników, rozwijania zdań i zastosowania zasady pisowni "ó".
Ślubowanie klasy I - scenariusz. 1 5,0 (2019-02-20)
ŚLUBOWANIE KLASY I - scenariusz Nauczycielka: ( dziewczynka ze starszej klasy) Witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Szczególnie gorąco witam bohaterów dzisiejszego dnia – uczniów klasy I i ich rodziców. ...
Kiedy słowa i czyny ranią innych. 4 5,0 (2019-02-12)
Celem głównym zaplanowanych działań profilaktyczno - wspierających była poprawa dyscypliny w zespole klasowym oraz wdrażanie w klasie poprawnych i akceptowanych społecznie zachowań. Mając na uwadze fakt, iż bez współpracy i ...