Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 313

Test węglowodany. (2018-11-05)
Sprawdzenie wiadomości z węglowodanów z przedmiotu zasady żywienia.
Sprawdzian wiadomości - układ pokarmowy. (2018-11-05)
Sprawdzian obejmuje materiał dotyczący układu pokarmowego, trawienia, wchłaniania pokarmu z przedmiotu zasady żywienia.
Sprawdzian - przemiana materii. (2018-11-05)
Sprawdzian obejmujący zakres tematyczny dotyczący PPM, PPPM i CPM z przedmiotu zasady żywienia.
"Praktyczne sporządzanie proszków dzielonych" - konspekt lekcji (2018-08-10)
Konspekt lekcji do wykorzystania na zajęciach z pracowni technologii postaci leków w szkole policealnej na kierunku technik farmaceutyczny.
Próbny egzamin T.4 (2018-05-31)
Przykładowy próbny egzamin T.4.
Sprawdzian lub karta pracy: Rodzaje wyżywienia oraz rodzaje jednostek mieszkalnych występujących w obiektach noclegowych (2018-05-31)
Sprawdzian lub karta pracy: Rodzaje wyżywienia oraz rodzaje jednostek mieszkalnych występujących w obiektach noclegowych. Dokument może być pomocny dla nauczycieli uczących na kierunku Technik obsługi turystycznej i Technik hotelarstwa (kwalifikacja ...
Sprawdzian lub karta pracy: Rodzaje biur podróży i rodzaje obiektów hotelarskich (2018-05-31)
Sprawdzian lub karta pracy: Rodzaje biur podróży i rodzaje obiektów hotelarskich. Dokument może być pomocny dla nauczycieli uczących na kierunku Technik obsługi turystycznej (kwalifikacja T.13).
Sprawdzian lub karta pracy: Dokumenty komunikacyjne występujące w obsłudze turystycznej (2018-05-31)
Sprawdzian lub karta pracy: Dokumenty komunikacyjne występujące w obsłudze turystycznej. Dokument może być pomocny dla nauczycieli uczących na kierunku Technik obsługi turystycznej.
Prawo cywine - test (2018-04-15)
Test z działu "Prawo cywilne" dla uczniów technikum ekonomicznego, w ramach nauczanego przedmiotu Elementy prawa.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2018-02-07)
Publikacja zawiera plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego pracującego w szkole ponad gimnazjalnej i uczącego przedmioty zawodowe.