Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

291-300 z 327

Przykład zadania na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu (2010-06-09)
Przedstawiam kolejne zadanie przygotowujące do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu. Zadanie to było moim pierwszym zadaniem jakie podjęłam się napisać.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe - protokoły (2010-06-10)
Systemy operacyjne i sieci komputerowe protokoły.
"Praktyczne sporządzanie proszków dzielonych" - konspekt lekcji (2018-08-10)
Konspekt lekcji do wykorzystania na zajęciach z pracowni technologii postaci leków w szkole policealnej na kierunku technik farmaceutyczny.
Przetwarzanie i analiza obrazów w wybranych zastosowaniach (2010-09-06)
Artykuł omawia metody przetwarzania i analizy obrazów, podstawowe modele barw, przetwarzanie obrazu w dziedzinie przestrzennej, metody poprawy jakości, filtracji, jak również metody przetwarzania obrazu w dziedzinie częstotliwościowej.
Wprowadzenie do działu wypieki Technikum Kucharz (2010-06-01)
Wprowadzenie do działu wypieki Technikum Kucharz.
Scenariusz zajęć - Obróbka cieplna warzyw (2010-09-06)
Blok zajęć z produkcji potraw z warzyw poddanych obróbce termicznej.
Badanie heurystyczne strony internetowej I (2010-09-06)
Badanie heurystyczne strony internetowej www.koszalin.pl .
Badanie heurystyczne strony internetowej II (2010-09-06)
Badanie heurystyczne strony internetowej www.szczecinek.pl .
Dyplom - fryzura egzotyczna (2010-12-30)
Dyplom wykonany na konkurs plastyczny o tematyce "Fryzura Egzotyczna" w szkole o profilu fryzjerskim.
Znaczenie bakterii fermentacji mlekowej (2011-01-03)
Konspekt lekcji dla 2 klasy technikum uzupełniającego w zawodzie technik technologii żywności realizowany na przedmiocie mikrobiologia żywności.