Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

301-310 z 362

Zadania przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Technikum Agrobiznesu 2 (2010-03-16)
swoje publikacje opracowałam na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.srokacz.pl www.rolnicze24.pl www.ppr.pl www.artelis.pl http://lunak-kroliki.w.interia.pl/dobrerady.html www.agroswiat.pl www.rolnictwo.agro.pl www.poradnikogrodniczy.pl www.zabrody.pl www.uprawyekologiczne.pl
Wymagania (plan wynikowy) z Podstaw rachunkowości gastronomicznej - ZSZ - kucharz małej gastronomii (2010-04-27)
Wymagania jakie uczeń powinien spełniać na poszczególne oceny (plan wynikowy) z Podstaw rachunkowości gastronomicznej - ZSZ - kucharz małej gastronomii.
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PODSTAW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA DLA KLASY II TECHNIKUM - KUCHARZ (2010-04-27)
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PODSTAW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA DLA KLASY II TECHNIKUM - KUCHARZ.
Asortyment mięs smażonych naturalnych saute - scenariusz lekcji (2010-05-04)
Scenariusz zajęć dla klasy IV - technikum żywienia i gospodarstwo domowe.
Potrawy z jaj gotowanych i sposoby podawania - scenariusz lekcji (2010-05-04)
Scenariusz zajęć z Technik żywienia i gospodarstwa domowego dla klasy II.
Spawanie i cięcie gazowe (2010-05-17)
Spawanie i cięcie gazowe - konspekt zajęć praktycznych.
Zabiegi diagnostyczno - lecznicze (2010-05-31)
Prezentacja zawiera informacje na temat zabiegów diagnostyczno - leczniczych najczęściej wykonywanych podczas diagnostyki pacjenta lub poszkodowanego. Badania przedstawione są od najprostszych do najbardziej zaawansowanych.
Rodzaje wstrząsu oraz podstawy transfuzjologii (2010-05-31)
Prezentacja zawiera wiadomości na temat rodzajów wstrząsów oraz postępowania podczas ich ograniczania i eliminacji. Ponad to zawarte są informacje z dziedziny podstaw transfuzjologii.
Schorzenia internistyczne wymagające Intensywnej Terapii (2010-05-31)
Prezentacja zawiera zagadnienia dotyczące najczęściej występujących chorób internistycznych wymagających Intensywnej Terapii. Zawarte tutaj treści mówią nam o przyczynach i postępowaniu w danym schorzeniu.
Intensywna opieka medyczna w stanach długotrwałej utraty przytomności (2010-05-31)
Prezentacja ma charakter edukacyjny. Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych stanami długotrwałej utraty przytomności i jego skutkami. Zawiera informacje o przyczynach powstawania śpiączek oraz jej definicję, postępowanie i opiekę nad chorym ...