Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

311-320 z 349

Schorzenia internistyczne wymagające Intensywnej Terapii (2010-05-31)
Prezentacja zawiera zagadnienia dotyczące najczęściej występujących chorób internistycznych wymagających Intensywnej Terapii. Zawarte tutaj treści mówią nam o przyczynach i postępowaniu w danym schorzeniu.
Intensywna opieka medyczna w stanach długotrwałej utraty przytomności (2010-05-31)
Prezentacja ma charakter edukacyjny. Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych stanami długotrwałej utraty przytomności i jego skutkami. Zawiera informacje o przyczynach powstawania śpiączek oraz jej definicję, postępowanie i opiekę nad chorym ...
Programowanie strukturalne i obiektowe - sprawdzian Pascal, C++ (2010-06-10)
Programowanie strukturalne i obiektowe - sprawdzian Pascal, C++.
Przykład zadania na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu (2010-06-09)
Przedstawiam kolejne zadanie przygotowujące do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu. Zadanie to było moim pierwszym zadaniem jakie podjęłam się napisać.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe - protokoły (2010-06-10)
Systemy operacyjne i sieci komputerowe protokoły.
"Praktyczne sporządzanie proszków dzielonych" - konspekt lekcji (2018-08-10)
Konspekt lekcji do wykorzystania na zajęciach z pracowni technologii postaci leków w szkole policealnej na kierunku technik farmaceutyczny.
Przetwarzanie i analiza obrazów w wybranych zastosowaniach (2010-09-06)
Artykuł omawia metody przetwarzania i analizy obrazów, podstawowe modele barw, przetwarzanie obrazu w dziedzinie przestrzennej, metody poprawy jakości, filtracji, jak również metody przetwarzania obrazu w dziedzinie częstotliwościowej.
Wprowadzenie do działu wypieki Technikum Kucharz (2010-06-01)
Wprowadzenie do działu wypieki Technikum Kucharz.
Scenariusz zajęć - Obróbka cieplna warzyw (2010-09-06)
Blok zajęć z produkcji potraw z warzyw poddanych obróbce termicznej.
Badanie heurystyczne strony internetowej I (2010-09-06)
Badanie heurystyczne strony internetowej www.koszalin.pl .