Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

311-320 z 327

Towaroznawstwo ogólne (2011-06-13)
Podstawowe pojęcia związane z towaroznawstwem.
Prezentacja technika handlowca (2011-09-05)
Prezentacja w Power Poincie przedstawia sylwetkę Technika Handlowca.
Rozkład materiału z OB 1 (2011-09-05)
Publikacja zawiera rozkład materiału dla przedmiotu Oprogramowanie Biurowe przy 7 godzinach tego przedmiotu w cyklu nauczania. Rozkład jest dla technikum które kształci przyszłych techników informatyków. Konstrukcja jest następująca: klasa I ...
Rozmowa kwalifikacyjna - case study (2011-09-26)
Case study do wykorzystania na zajęciach z doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości itp.
Pracownia planowania żywienia - zadanie rachunkowe (2016-04-07)
Zadanie przydatne do kwalifikacji T.15 z przedmiotu Pracownia planowania żywienia.
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa - rozkład materiału dla klasy IV TMR (2012-02-27)
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa - rozkład materiału dla klasy IV TMR (2 godz/tyg).
Produkcja zwierzęca - program nauczania z zajęć praktycznych w klasie III ZSZ (2012-02-27)
Produkcja zwierzęca - program nauczania z zajęć praktycznych w klasie III ZSZ 5 godz.
Materiały dydaktyczne (2009-02-10)
Rozkład programu nauczania do III klasy Technikum Hotelarskiego z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów.
Procedura sprzątania pokoi hotelowych (2012-06-05)
Procedura sprzątania pokoi hotelowych.
Wymagania edukacyjne - jednostka modułowa ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWYCH (2012-06-06)
Wymagania edukacyjne - jednostka modułowa ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWYCH.