Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 166

Regulamin systemu żetonowego dla ucznia sprawiającego problemy wychowawcze. (2019-04-07)
Regulamin został stworzony z myślą o uczniu z ADHD, w porozumieniu z rodzicami dziecka. System ma szansę powodzenia tylko jeśli rodzić będzie ściśle współpracował ze szkołą i konsekwentnie wypełniał zobowiązania ...
Oswoić stres. Zajęcia warsztatowe w szkole ponadpodstawowej. (2019-03-19)
Lekcja ma uświadomić uczniom, że za każdym razem, gdy nasz umysł postrzega coś jako zagrożenie, automatycznie wyzwala się reakcja stresowa. Możemy więc mieć większą kontrolę nad stresem, niż nam się ...
Psychologiczne aspekty pomagania - kilka słów o konferencji w Ostrawie. (2019-02-16)
Tekst zawiera sprawozdanie oraz refleksje z pobytu na konferencji w Ostrawie. Konferencja dotyczyła różnych aspektów psychologicznego pomagania prezentowanych z punktu widzenia psychologii akademickiej, klinicznej i poradnictwa . Autor skupia się ...
Jak pozytywnie rozwijać osobowość dziecka? (2018-12-26)
Artykuł ukierunkowany jest na wskazaniach pedagogicznych dla osób pracujących oraz wychowujących dzieci. Młodociani rodzice kierujący się wszechstronnym rozwojem dziecka musza być autorytetami w oczach dziecka.
Droga rodzica do dziecka. (2018-11-11)
Materiały informacyjno-edukacyjne do pracy nauczycieli w obszarze współpracy z rodzicami uczniów -wspierania oddziaływań wychowawczych rodziców wobec dzieci. Pomocne tez w pedagogizacji rodziców i podnoszeniu świadomości psychopedagogicznej rodziców w zakresie procesu ...
Praca z uczniem nieśmiałym. (2018-11-11)
Materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli z zakresu pracy wychowawczej wobec komunikacji ucznia i relacji interpersonalnych z otoczeniem.
Wzmacnianie poczucia wartości u ucznia. (2018-11-11)
Materiały informacyjno- edukacyjne dla nauczycieli do pracy w obszarze budowania adekwatnej samooceny dziecka.
Scenariusz lekcji wychowawczej. (2018-11-08)
Komunikacja interpersonalna, emocje, trudne sytuacje.
Rozwój kompetencji miękkich przyszłego absolwenta Liceum, z wykorzystaniem narzędzi tik - innowacja pedagogiczna. (2018-10-24)
Doskonalenie kompetencji miękkich uczniów szkoły średniej, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, zdaje się być zatem uzasadnione, a nawet konieczne. Ponadto zaproponowana innowacja przygotowana została z myślą o wciąż zmieniających ...
Asertywność - na nią nigdy nie jest za późno (2018-05-20)
Informacja do gazetki szkolnej na temat sposobów asertywnego zachowania dla uczniów i rodziców. Szkoła podstawowa.