Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 170

O psychologii dziecka w Pradze. (2019-06-05)
Artykuł stanowi sprawozdanie z konferencji w Pradze na temat psychologii dziecka. Zawiera również refleksje autorki na temat poruszanych kwestii
Znaczenie zabawy w rozwoju i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym. (2019-06-05)
W okresie przedszkolnym zabawa stanowi najważniejszą czynność podejmowaną przez dziecko i jest dla niego nie tylko formą spędzania czasu. Zajmuje ona tak znaczną część życia dziecka, że często nie dostrzegamy ...
Dylematy etyczne w zawodzie nauczyciela. Istota i próby ich rozwiązania (2019-05-27)
imię i nazwisko Monika jaroszyńska dokładny adres: ul. herberta 2/2 ; 05-501 Piaseczno telefon; 887876741 datę i miejsce urodzenia; 09.08. 1978 przedmiot nauczania; wychowanie przedszkolne typ szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum ...
Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą w żałobie. (2019-05-17)
Artykuł dotyczy pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą w żałobie w nurcie terapeutycznym poznawczo- behawioralnym. Traktuje o procesie żałoby, jakiego dziecko może doświadczyć w wyniku śmierci bliskiej osoby. Opisuje jej ...
Regulamin systemu żetonowego dla ucznia sprawiającego problemy wychowawcze. (2019-04-07)
Regulamin został stworzony z myślą o uczniu z ADHD, w porozumieniu z rodzicami dziecka. System ma szansę powodzenia tylko jeśli rodzić będzie ściśle współpracował ze szkołą i konsekwentnie wypełniał zobowiązania ...
Oswoić stres. Zajęcia warsztatowe w szkole ponadpodstawowej. (2019-03-19)
Lekcja ma uświadomić uczniom, że za każdym razem, gdy nasz umysł postrzega coś jako zagrożenie, automatycznie wyzwala się reakcja stresowa. Możemy więc mieć większą kontrolę nad stresem, niż nam się ...
Psychologiczne aspekty pomagania - kilka słów o konferencji w Ostrawie. (2019-02-16)
Tekst zawiera sprawozdanie oraz refleksje z pobytu na konferencji w Ostrawie. Konferencja dotyczyła różnych aspektów psychologicznego pomagania prezentowanych z punktu widzenia psychologii akademickiej, klinicznej i poradnictwa . Autor skupia się ...
Jak pozytywnie rozwijać osobowość dziecka? (2018-12-26)
Artykuł ukierunkowany jest na wskazaniach pedagogicznych dla osób pracujących oraz wychowujących dzieci. Młodociani rodzice kierujący się wszechstronnym rozwojem dziecka musza być autorytetami w oczach dziecka.
Droga rodzica do dziecka. (2018-11-11)
Materiały informacyjno-edukacyjne do pracy nauczycieli w obszarze współpracy z rodzicami uczniów -wspierania oddziaływań wychowawczych rodziców wobec dzieci. Pomocne tez w pedagogizacji rodziców i podnoszeniu świadomości psychopedagogicznej rodziców w zakresie procesu ...
Praca z uczniem nieśmiałym. (2018-11-11)
Materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli z zakresu pracy wychowawczej wobec komunikacji ucznia i relacji interpersonalnych z otoczeniem.