Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 163

Jak pozytywnie rozwijać osobowość dziecka? (2018-12-26)
Artykuł ukierunkowany jest na wskazaniach pedagogicznych dla osób pracujących oraz wychowujących dzieci. Młodociani rodzice kierujący się wszechstronnym rozwojem dziecka musza być autorytetami w oczach dziecka.
Droga rodzica do dziecka. (2018-11-11)
Materiały informacyjno-edukacyjne do pracy nauczycieli w obszarze współpracy z rodzicami uczniów -wspierania oddziaływań wychowawczych rodziców wobec dzieci. Pomocne tez w pedagogizacji rodziców i podnoszeniu świadomości psychopedagogicznej rodziców w zakresie procesu ...
Praca z uczniem nieśmiałym. (2018-11-11)
Materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli z zakresu pracy wychowawczej wobec komunikacji ucznia i relacji interpersonalnych z otoczeniem.
Wzmacnianie poczucia wartości u ucznia. (2018-11-11)
Materiały informacyjno- edukacyjne dla nauczycieli do pracy w obszarze budowania adekwatnej samooceny dziecka.
Scenariusz lekcji wychowawczej. (2018-11-08)
Komunikacja interpersonalna, emocje, trudne sytuacje.
Rozwój kompetencji miękkich przyszłego absolwenta Liceum, z wykorzystaniem narzędzi tik - innowacja pedagogiczna. (2018-10-24)
Doskonalenie kompetencji miękkich uczniów szkoły średniej, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, zdaje się być zatem uzasadnione, a nawet konieczne. Ponadto zaproponowana innowacja przygotowana została z myślą o wciąż zmieniających ...
Asertywność - na nią nigdy nie jest za późno (2018-05-20)
Informacja do gazetki szkolnej na temat sposobów asertywnego zachowania dla uczniów i rodziców. Szkoła podstawowa.
Cyberprzemoc - przemoc bez użycia siły (2018-05-10)
Tematem prezentacji jest przemoc stosowana w Internecie na portalach społecznościowych, forach, blogach, w wiadomościach sms i mms. Przedstawione są w niej formy cyberprzemocy i sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach.
Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy terapeutycznej (2018-04-28)
Program stworzony, aby pomóc uczniom klasy terapeutycznej w integracji oraz aby zachęcić ich do wspólnego spędzania czasu i zwracania większej uwagi na potrzeby innych. Program ten przewiduje pracę z uczniami ...
Techniki uczenia się warsztat 1 5,0 (2018-04-23)
Techniki uczenia się warsztat.