Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 405

Poziom rozwoju mowy u młodzieży z uszkodzonym słuchem (2018-07-15)
Publikacja prezentuje jak młodzież z uszkodzonym słuchem po ukończeniu szkoły średniej rozumie mowę w wielu jej aspektach i na różnych poziomach. Artykuł opisuje umiejętności komunikacyjne tejże młodzieży. Szczegółowej analizie wyników ...
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2018-06-29)
Stymulacja zmysłów. Zabawy z materiałami naturalnymi wyzwalające aktywność wychowanka.
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2018-06-29)
Wiosna wokół nas – Poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku.
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2018-06-29)
Stymulacja zmysłów. Zabawy z wykorzystaniem materiałów naturalnych i substancji półpłynnych. Wyzwalające aktywność wychowanka.
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2018-06-29)
Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. T11 – Rozwijanie wrażliwości i sprawności słuchowej, wzrokowej, dotykowej, motorycznej oraz umiejętności porozumiewania się z otoczeniem zgodnie z założeniami IPRW. T12 – Różnorodność i atrakcyjność stosowanych ...
Autyzm (2018-05-24)
Prezentacja prezentuje następujące zagadnienia: - definicja autyzmu - Dlaczego tak trudno rozpoznać autyzm? - przyczyny autyzmu - osiowe objawy, triada nieprawidłowości wg Lorny Wing - niepokojące objawy w rozwoju dziecka ...
Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy (2018-05-24)
Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy opracowany został z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (I etap edukacyjny). Temat zajęć: "Szczypiorek".
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych (2018-04-27)
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych przygotowany dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Scenariusz zajęć świetlicowych "Od karteczki do książeczki" (2018-04-25)
Scenariusz zajęć świetlicowych w internacie SOSW dla Dzieci Niesłyszących.
Opanowanie prawidłowej pisowni w zakresie „ó” niewymiennego. Wykorzystanie elementów programu Edukacyjno-Terapeutycznego „Ortograffiti” (2018-04-24)
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.