Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 416

Autyzm. - Czy płeć ma znaczenie? (2019-04-09)
Fakt pracy z dzieckiem chorym na Autyzm skłonił mnie ku pochyleniu się nad tą przypadłością. Począwszy od momentu, w którym jedni uważają "nowe życie" za embrion, zaś inni jako małego ...
Scenariusz lekcji. (2019-03-12)
Scenariusz lekcji języka rosyjskiego metodą "odwróconej klasy"
Identyfikacja problemu. Lekkie upośledzenie umysłowe. (2019-03-03)
Problem dotyczy Magdy- 18 letniej dziewczyny z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Rozwój systemu dotykowego u dziecka z zaburzeniami autystycznymi. (2019-02-24)
Autyzm nie jest choroba, ale innym sposobem myślenia i spostrzegania świata. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we ...
Konspekt zajęć funkcjonowanie osobiste i społeczne. (2019-02-21)
Konspekt zajęć pt. "Symbole narodowe" z przedmiotu funkcjonowanie osobiste i społeczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowany i znacznym w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
Polska-poznajemy symbole narodowe. (2019-02-18)
SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH OPRACOWANY DLA WYCHOWANKI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM Z WYKORZYSTANIEM ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJACYCH METOD KOMUNIKACJI (AAC)
IPET na rok szkolny 2018/2019 (2019-01-24)
Ipet skonstruowany dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym klasy VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej.
Problemy wychowania dziecka z zespołem Downa na podstawie książki " Cela" Anny Sobolowskiej. (2018-12-27)
Artykuł opowiada o trudnościach z jakimi spotykają się rodzice, którzy wychowują dziecko z zespołem Downa. Mówi o trudnościach z jakimi się borykają dzieci dotknięte tą chorobą oraz ich rodzice, o ...
Arkusz oceny umiejętności czytania i pisania ucznia kl. IV-VIII uczęszczającego na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. (2018-11-12)
W nowym rozporządzeniu MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. podkreślono wagę analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Stąd też moja propozycja arkusza diagnostycznego, który mam nadzieję pomoże ...
Scenariusz Rekord dla Niepodległej. (2018-11-09)
Scenariusz dotyczy ogólnopolskiej Akcji Rekord dla Niepodległej, która odbyła się 9 listopada 2018r.